Asten-Someren
Natuur in de Buurt
Op
donderdag28apr202220:00

4 Natuurontwikkelingsterreinen ten zuiden van de Stippelberg

Vandaag staat onze open avond in het teken van de natuurontwikkeling op 4 verschillende terrein ten zuiden van de Stippelberg.

De avond zal worden verzorgd door Jan Kersten en Riek van den Bosch.

De lezing begint om 20.00 uur, dus kom op tijd.

Even als voorgaande jaren vragen wij voor koffie en thee een kleine financiële bijdrage.

Ten zuiden van de Stippelberg liggen 4 natuurontwikkelingsterreinen (verder velden genoemd) van elk ruim 1 hectare groot. Deze velden zijn in 2008 aangelegd door ‘Zand- en grindexploitatie Teunissen’ als natuurcompensatie voor de Bakelse Plassen, een grote zand en grindwinning gelegen op 1,5 km van de velden. Van een veld is sinds de aanleg het beheer overgedragen aan Natuurmonumenten, de eigenaar van het aangrenzende natuurgebied Stippelberg. Het beheer op de drie andere velden is in handen gegeven van een natuuradviesbureau. De afspraak is dat deze drie velden op een later tijdstip worden overgedragen aan Natuurmonumenten.

Tussen 2011 en 2019 hebben Jan en Riek op de verschillende terreinen de flora en fauna geïnventariseerd. De bevindingen zijn in 2019 verwerkt in een rapportage, welke is overhandigd aan Natuurmonumenten. Tijdens de lezing nemen Jan en Riek jullie mee in deze periode en geven zij graag een toelichting van hun waarnemingen.

Algemene informatie

donderdag 28 april 2022 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image