Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Contact IVN Apeldoorn

Voor informatie of vragen over IVN-afdeling Apeldoorn, mail naar info@ivn-apeldoorn.nl   
Voor specifieke adressen over activiteiten of werkgroepen, zie hieronder.
Volg ons ook op Facebook (via www.facebook.com/ivn.apeldoorn) of op Twitter (via @IVNApeldoorn)

Aanvragen van activiteiten

Excursies, presentaties, e.d.: opaanvraag@ivn-apeldoorn.nl
Activiteiten voor basisscholen: Marieke Sprey, T. 055 – 3121821, E. scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

IVN-Lokaal  De Vijfster

IVN Apeldoorn heeft een eigen lokaal ter beschikking in de 'De Vijfster'. Hier vinden de meeste binnenactiviteiten plaats.
Adres: Texandrilaan 30. 7312 HR Apeldoorn
Meer gegevens zie menu IVN-lokaal de Vijfster

Beheer: Reserveren van het IVN-lokaal (uitsluitend voor IVN-Apeldoorn activiteiten) altijd via de secretaris. Kijk tevoren in de centrale agenda of het IVN lokaal vrij is.
Lokaalbeheer:
Atze Oskamp (Marezatenstraat 14, telefoon 055-3558175 of 06 4923 5430, mail: atze.oskamp@planet.nl)
Fiona Grakist (Gerard Doulaan 24, telefoon: 055-3559831, mail: fionagrakist@gmail.com).

Betalingen

ING IBAN nummer: NL25 INGB 0000 9499 76 t.n.v. IVN Apeldoorn

Contributie / donatie (per jaar)
Leden: € 24,- Huisgenootleden € 12,- per jaar
Vriendenbijdrage: (minimaal) € 12,- per jaar
De contributie/vriendenbijdrage moet vóór 31 maart overgemaakt zijn. Opzeggingen van lidmaatschap of vriendschap dienen voor 1 november door de secretaris zijn ontvangen.

Ledenadministratie

Adreswijzigingen graag opsturen naar ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl. Aanmelden als lid/vriend via het aanmeldingsformulier

Adressen IVN Apeldoorn

Bestuur:

E. bestuur@ivn-apeldoorn.nl (alle bestuursleden)

Voorzitter:
Vacant
E. voorzitter@ivn-apeldoorn.nl

Secretaris:
Hein Hillen
Koning Lodewijklaan  13- B
7314 AR Apeldoorn
T. 06-27317265
E. secretaris@ivn-apeldoorn.nl
Externe contacten, Bestuurscontact voor: werkgroep PR, IVN eXtra, Heemtuin

Penningmeester:
Anne de Vries
Broekhuizerstraat 9
7396AV Terwolde
T. 06-28288808
E. penningmeester@ivn-apeldoorn.nl

Leden:
Jan van der Velden
T. (055) 541 14 67
E. natuurindezorg@ivn-apeldoorn.nl
Vice Voorzitter, Bestuurscontact voor werkgroep Natuur in de Zorg, werkgroep Lezingen

Janneke Brouwer
T. 0571-785008
E. excursies@ivn-apeldoorn.nl
Bestuurscontact naar werkgroep Publieksexcursies, Publiekscursussen, tevens Arbo coördinator

Karin Karlietis
T. (055) 5423304
E.
Bestuurscontact naar werkgroep Scharrelkids, Venel

------------------------------------------------------------------------

Contactpersonen Werkgroepen en activiteiten

Werkgroep Publieksexcursies
Coördinator: Janneke Brouwer
T. (0571-785008)
E. excursies@ivn-apeldoorn.nl

Voor aanvragen excursies op maat: opaanvraag@ivn-apeldoorn.nl
Voor info en aanvraag fietsexcursies: fietsen@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Publiekscursussen
Coördinator: Alex Eeninkwinkel
T. 06-2273 7036 
E. publiekscursussen@ivn-apeldoorn.nl

Voor info Bomencursus: bomencursus@ivn-apeldoorn.nl
Voor info Groencursus: groencursus@ivn-apeldoorn.nl
Voor info Sprengencursus: sprengencursus@ivn-apeldoorn.nl
Voor info Vlindercursus: vlindercursus@ivn-apeldoorn.nl
Voor info Libellencursus: libellencursus@ivn-apeldoorn.nl
Voor info Landschappencursus: landschappencursus@ivn-apeldoorn.nl
Voor info Cursus Samenhang in de natuur:cursus-samenhang@ivn-apeldoorn.nl
Voor info Cursus Natuur en samenleving: natuurensamenleving@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Scharrelkids 
(Natuureducatie op basisscholen en buitenschoolse activiteiten voor jeugd van 4 - 12 jaar)
Contactpersonen (ook voor aanvragen van basisschoolactiviteiten): Marieke Spreij / Riet te Woerd
E. scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl
T. 055-3121821

Natuurgidsenopleiding
Coördinatie natuurgidsencopleiding: Monic Breed / Ten Gevers
E. ngo@ivn-apeldoorn.nl
Aanmelden voor de cursus via inschrijfformulier

Werkgroep PR
Coördinator: Vacant (tijdelijk contact: Hans Hogenbirk)
T. (055) 542 38 86
E. coord-pr@ivn-apeldoorn.nl

Voor persberichten: publiciteit@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN Nieuwsbrief: nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl
Voor Redactie Groenvoer: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
Voor distributie Groenvoer: distr-groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
Voor website: webmaster@ivn-apeldoorn.nl
Voor Facebook: facebook@ivn-apeldoorn.nl
Promotieteam IVN Apeldoorn: promotieteam@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Natuur in de Zorg
Informatie/coördinator, ook voor aanvragen en planning activiteiten:  Jan van der Velden.
T. (055) 541 14 67
Contact-mail: natuurindezorg@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep VENEL (landschapsonderhoud)
Contactpersonen/coördinatoren: Gerrian Tacoma / Gerrit de Jong.
Gerrian Tacoma: T. (055) 534 09 43
Gerrit de Jong: T. (055) 542 29 77
E. landschapsonderhoud@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Lezingen
E. lezingen@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Natuurfotografie
Contactpersoon Yvonne Verhoef-Witz
T. 06-
18397080
E. natuurfotografie@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Woudhuis i.o
E. woudhuis@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Routes i.o.
E: routes@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Heemtuin de Maten
Contactpersoon: Frans van den Born
T. (055) 542 65 97
E. heemtuin@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep IVNeXtra (projecten)
Hans Hogenbirk, coördinator
T. (055) 542 38 86
E. ivnextra@ivn-apeldoorn.nl