Contact IVN Apeldoorn

Voor informatie of vragen over IVN-afdeling Apeldoorn, mail naar info@ivn-apeldoorn.nl   
Voor specifieke adressen over activiteiten of werkgroepen, zie hieronder.
Volg ons ook op Facebook (via www.facebook.com/ivn.apeldoorn) of op Twitter (via @IVNApeldoorn)

Aanvragen van activiteiten

* Excursies, presentaties, e.d.: opaanvraag@ivn-apeldoorn.nl of bel Harold Gerritsen: 06 504 56 932
* Activiteiten voor basisscholen: Marieke Sprey, T. 055 – 3121821, E. scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

IVN-Lokaal  De Vijfster

IVN Apeldoorn heeft een eigen lokaal ter beschikking in de 'De Vijfster' Texandrilaan 30, 7312 HR Apeldoorn. Hier vinden de meeste binnenactiviteiten plaats.
Klik hier voor meer gegevens over het IVN-lokaal.

Beheer: Reserveren van het IVN-lokaal (uitsluitend voor IVN-Apeldoorn activiteiten) altijd via de secretaris. Kijk tevoren in de centrale agenda of het IVN lokaal vrij is.
Lokaalbeheer:
Atze Oskamp (Marezatenstraat 14, telefoon 055-3558175 of 06 4923 5430, mail: atze.oskamp@planet.nl)
Fiona Grakist (Gerard Doulaan 24, telefoon: 055-3559831, mail: fionagrakist@gmail.com).

Betalingen

ING IBAN nummer: NL25 INGB 0000 9499 76 t.n.v. IVN Apeldoorn

Contributie / donatie (per jaar)
Leden: € 24,- Huisgenootleden € 12,- per jaar
Vriendenbijdrage: (minimaal) € 12,- per jaar
De contributie/vriendenbijdrage moet vóór 31 maart overgemaakt zijn. Opzeggingen van lidmaatschap of vriendschap dienen voor 1 november door de secretaris zijn ontvangen.

Ledenadministratie

Adreswijzigingen graag opsturen naar ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl. Aanmelden als lid/vriend via het aanmeldingsformulier

Adressen IVN Apeldoorn

Bestuur:

E. bestuur@ivn-apeldoorn.nl (alle bestuursleden)

Voorzitter:
Ronald Duin
E. voorzitter@ivn-apeldoorn.nl
Externe contacten, Bestuurscontact voor: werkgroep PR, IVNeXtra

Secretaris:
Hein Hillen
Koning Lodewijklaan  13- B
7314 AR Apeldoorn
T. 06-27317265
E. secretaris@ivn-apeldoorn.nl
Externe contacten, Bestuurscontact voor: werkgroepen Publiekscursussen, Routes.

Penningmeester:
Willem Meuter
Oosterend 16 
2151 HN Laren
T. 
06 275 00 772
E. penningmeester@ivn-apeldoorn.nl

Voor declaraties en administratie: Carla Hulleman administratie@ivn-apeldoorn.nl (rekeningen bij voorkeur via e-mail opsturen.) 

Leden:
Janneke Brouwer
T. 055-3013975
E. excursies@ivn-apeldoorn.nl
Bestuurscontact naar werkgroepen Publieksexcursies, Natuurfotografie, Woudhuis, Lezingen.

Karin Karlietis
T. (055) 5423304
E.
Bestuurscontact naar werkgroepen Natuur in de Zorg, Scharrelkids, Heemtuin, Venel

Ten Gevers
T. 0578-620505
E. t.gevers@kpnmail.nl
Bestuurscontact naar werkgroepen Natuurgidsenopleiding, Regio Epe-Vaassen

------------------------------------------------------------------------

Contactpersonen Werkgroepen en activiteiten

Werkgroep Publieksexcursies
Coördinator: Janneke Brouwer (tot medio 2019)
E. excursies@ivn-apeldoorn.nl

Voor aanvragen excursies op maat: opaanvraag@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Publiekscursussen
Coördinator: vacant
E. publiekscursussen@ivn-apeldoorn.nl

Cursusadministratie: cursusadmie@ivn-apeldoorn.nl

Informatieadressen van cursusteams
(opgave voor cursussen gaat via het formulier bij de aankondiging in de activiteitenlijst).
Groencursus: groencursus@ivn-apeldoorn.nl
Bomencursus: bomencursus@ivn-apeldoorn.nl
Plantencursus: plantencursus@ivn-apeldoorn.nl
Paddenstoelencursus: paddenstoelencursus@ivn-apeldoorn.nl
Libellencursus: libellencursus@ivn-apeldoorn.nl
Vleermuizencursus: vleermuizencursus@ivn-apeldoorn.nl
Sprengencursus: sprengencursus@ivn-apeldoorn.nl
Landschappencursus: landschappencursus@ivn-apeldoorn.nl
Cursus Samenhang in de natuur: cursus-samenhang@ivn-apeldoorn.nl
Cursus Natuur en samenleving: natuurensamenleving@ivn-apeldoorn.nl
Vogelcursussen:
Najaarsvogels: najaarsvogels@ivn-apeldoorn.nl
Riet- en moerasvogels: rietenmoerasvogels@ivn-apeldoorn.nl
Roofvogels: roofvogels@ivn-apeldoorn.nl
Weidevogels: weidevogels@ivn-apeldoorn.nl
Winterwatervogels: winterwatervogels@ivn-apeldoorn.nl
Tuinvogels: tuinvogels@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Scharrelkids 
(Natuureducatie op basisscholen en buitenschoolse activiteiten voor jeugd van 4 - 12 jaar)
Contactpersonen (ook voor aanvragen van basisschoolactiviteiten): Marieke Spreij
E. scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl
T. 055-3121821

Regiowerkgroep Epe-Vaassen (i.o.)
Coördinator a.i.: Ten Gevers
E. epe-vaassen@ivn-apeldoorn.nl
T. 0578-620505

Natuurgidsenopleiding
Coördinatie natuurgidsencopleiding: Ten Gevers
E. ngo@ivn-apeldoorn.nl
Aanmelden voor de cursus via inschrijfformulier

Werkgroep PR & Communicatie
Coördinator: Vacant
T. 
E. coord-pr@ivn-apeldoorn.nl

Organisatoren maken en persbericht en leveren aan:
Voor persberichten (lokale pers, IVN website en enkele andere websites, IVN facebook/Instagram, IVN/KNNV nieuwsbrief): publiciteit@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN/KNNV Nieuwsbrief: nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN website: webmaster@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN Facebook: facebook@ivn-apeldoorn.nl 

Redactie Groenvoer (afdelingsblad): groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
Voor distributie Groenvoer: distr-groenvoer@ivn-apeldoorn.nl

Promotiekraam IVN Apeldoorn: promotieteam@ivn-apeldoorn.nl 

Werkgroep Natuur in de Zorg
Informatie/coördinator, ook voor aanvragen en planning activiteiten:  Jan van der Velden.
T. (055) 541 14 67
Contact-mail: natuurindezorg@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep VENEL (landschapsonderhoud)
Contactpersonen/coördinatoren: Gerrian Tacoma / Gerrit de Jong.
Gerrian Tacoma: T. (055) 534 09 43
Gerrit de Jong: T. (055) 542 29 77
E. landschapsonderhoud@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Lezingen
Contactpersoon Jan Wicher Veen
E. lezingen@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Natuurfotografie
Contactpersoon Michiel Vis
E. natuurfotografie@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Woudhuis
E. wg-woudhuis@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Routes
Coördinator: Hans Hogenbirk
T. (055) 542 38 86
E: routes@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Heemtuin de Maten
Contactpersoon: Frans van den Born
T. (055) 542 65 97
E. heemtuin@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep IVNeXtra (projecten)
Coördinator: Hans Hogenbirk
T. (055) 542 38 86
E. ivnextra@ivn-apeldoorn.nl