Contact IVN Apeldoorn

Voor informatie of vragen over IVN-afdeling Apeldoorn, mail naar info@ivn-apeldoorn.nl   
Voor specifieke adressen over activiteiten of werkgroepen, zie hieronder.
Volg ons ook op Facebook (via www.facebook.com/ivn.apeldoorn) of op Twitter (via @IVNApeldoorn)

Aanvragen van activiteiten

* Excursies, presentaties, e.d.: opaanvraag@ivn-apeldoorn.nl of bel Harold Gerritsen: 06 504 56 932
* Activiteiten voor basisscholen: Marieke Sprey, T. 055 – 3121821, E. scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

IVN-Lokaal  De Vijfster

IVN Apeldoorn heeft een eigen lokaal ter beschikking in de 'De Vijfster'. Hier vinden de meeste binnenactiviteiten plaats.
Klik hier voor meer gegevens over het IVN-lokaal.

Beheer: Reserveren van het IVN-lokaal (uitsluitend voor IVN-Apeldoorn activiteiten) altijd via de secretaris. Kijk tevoren in de centrale agenda of het IVN lokaal vrij is.
Lokaalbeheer:
Atze Oskamp (Marezatenstraat 14, telefoon 055-3558175 of 06 4923 5430, mail: atze.oskamp@planet.nl)
Fiona Grakist (Gerard Doulaan 24, telefoon: 055-3559831, mail: fionagrakist@gmail.com).

Betalingen

ING IBAN nummer: NL25 INGB 0000 9499 76 t.n.v. IVN Apeldoorn

Contributie / donatie (per jaar)
Leden: € 24,- Huisgenootleden € 12,- per jaar
Vriendenbijdrage: (minimaal) € 12,- per jaar
De contributie/vriendenbijdrage moet vóór 31 maart overgemaakt zijn. Opzeggingen van lidmaatschap of vriendschap dienen voor 1 november door de secretaris zijn ontvangen.

Ledenadministratie

Adreswijzigingen graag opsturen naar ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl. Aanmelden als lid/vriend via het aanmeldingsformulier

Adressen IVN Apeldoorn

Bestuur:

E. bestuur@ivn-apeldoorn.nl (alle bestuursleden)

Voorzitter:
Ronald Duin
E. voorzitter@ivn-apeldoorn.nl
Externe contacten, Bestuurscontact voor: werkgroep PR, IVNeXtra

Secretaris:
Hein Hillen
Koning Lodewijklaan  13- B
7314 AR Apeldoorn
T. 06-27317265
E. secretaris@ivn-apeldoorn.nl
Externe contacten, Bestuurscontact voor: werkgroepen Publiekscursussen, Routes.

Penningmeester:
Willem Meuter
Oosterend 16 
2151 HN Laren
T. 
06 275 00 772
E. penningmeester@ivn-apeldoorn.nl

Voor declaraties en administratie: Carla Hulleman administratie@ivn-apeldoorn.nl (rekeningen bij voorkeur via e-mail opsturen.) 

Leden:
Janneke Brouwer
T. 055-3013975
E. excursies@ivn-apeldoorn.nl
Bestuurscontact naar werkgroepen Publieksexcursies, Natuurfotografie, Woudhuis, Lezingen.

Karin Karlietis
T. (055) 5423304
E.
Bestuurscontact naar werkgroepen Natuur in de Zorg, Scharrelkids, Heemtuin, Venel

Ten Gevers
T. 0578-620505
E. t.gevers@kpnmail.nl
Bestuurscontact naar werkgroepen Natuurgidsenopleiding, Regio Epe-Vaassen

------------------------------------------------------------------------

Contactpersonen Werkgroepen en activiteiten

Werkgroep Publieksexcursies
Coördinator: Janneke Brouwer (tot medio 2019)
T. (055-)
E. excursies@ivn-apeldoorn.nl

Voor aanvragen excursies op maat: opaanvraag@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Publiekscursussen
Coördinator: Alex Eeninkwinkel
T. 06-2273 7036 
E. publiekscursussen@ivn-apeldoorn.nl

Cursusadministratie: cursusadmie@ivn-apeldoorn.nl
Informatieadressen van cursusteams (opgave voor cursussen gaat via het formulier bij de aankondiging in de activiteitenlijst).
Groencursus: groencursus@ivn-apeldoorn.nl
Bomencursus: bomencursus@ivn-apeldoorn.nl
Plantencursus: plantencursus@ivn-apeldoorn.nl
Paddenstoelencursus: paddenstoelencursus@ivn-apeldoorn.nl
Libellencursus: libellencursus@ivn-apeldoorn.nl
Vleermuizencursus: vleermuizencursus@ivn-apeldoorn.nl
Sprengencursus: sprengencursus@ivn-apeldoorn.nl
Landschappencursus: landschappencursus@ivn-apeldoorn.nl
Cursus Samenhang in de natuur: cursus-samenhang@ivn-apeldoorn.nl
Cursus Natuur en samenleving: natuurensamenleving@ivn-apeldoorn.nl
Vogelcursussen:
Najaarsvogels: najaarsvogels@ivn-apeldoorn.nl
Riet- en moerasvogels: rietenmoerasvogels@ivn-apeldoorn.nl
Roofvogels: roofvogels@ivn-apeldoorn.nl
Weidevogels: weidevogels@ivn-apeldoorn.nl
Winterwatervogels: winterwatervogels@ivn-apeldoorn.nl
Tuinvogels: tuinvogels@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Scharrelkids 
(Natuureducatie op basisscholen en buitenschoolse activiteiten voor jeugd van 4 - 12 jaar)
Contactpersonen (ook voor aanvragen van basisschoolactiviteiten): Marieke Spreij
E. scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl
T. 055-3121821

Regiowerkgroep Epe-Vaassen (i.o.)
Coördinator a.i.: Ten Gevers
E. epe-vaassen@ivn-apeldoorn.nl
T. 0578-620505

Natuurgidsenopleiding
Coördinatie natuurgidsencopleiding: Ten Gevers
E. ngo@ivn-apeldoorn.nl
Aanmelden voor de cursus via inschrijfformulier

Werkgroep PR & Communicatie
Coördinator: Vacant
T. 
E. coord-pr@ivn-apeldoorn.nl

Voor persberichten (lokale pers, IVN website, IVN facebook, IVN/KNNV nieuwsbrief): publiciteit@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN/KNNV Nieuwsbrief: nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl
Voor Redactie Groenvoer: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
Voor distributie Groenvoer: distr-groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN website: webmaster@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN Facebook: facebook@ivn-apeldoorn.nl 
Promotiekraam IVN Apeldoorn: promotieteam@ivn-apeldoorn.nl (vacant)

Werkgroep Natuur in de Zorg
Informatie/coördinator, ook voor aanvragen en planning activiteiten:  Jan van der Velden.
T. (055) 541 14 67
Contact-mail: natuurindezorg@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep VENEL (landschapsonderhoud)
Contactpersonen/coördinatoren: Gerrian Tacoma / Gerrit de Jong.
Gerrian Tacoma: T. (055) 534 09 43
Gerrit de Jong: T. (055) 542 29 77
E. landschapsonderhoud@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Lezingen
E. lezingen@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Natuurfotografie
Contactpersoon Michiel Vis
T. 

E. natuurfotografie@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Woudhuis
E. wg-woudhuis@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Routes
Coördinator: Hans Hogenbirk
T. (055) 542 38 86
E: routes@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Heemtuin de Maten
Contactpersoon: Frans van den Born
T. (055) 542 65 97
E. heemtuin@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep IVNeXtra (projecten)
Hans Hogenbirk, coördinator
T. (055) 542 38 86
E. ivnextra@ivn-apeldoorn.nl