Wegwijzer-documenten

Inventaris materiaal

Lijst van materiaal onder beheer van de werkgroepen. Wijzigingen svp doorgeven aan de secretaris.

Protocol klachten van derden

Protocol hoe te handelen na ontvangst van een klacht van buiten de afdeling over individuele leden van de vereniging of de organisatie als zodanig.

ARBO bij IVN-Apeldoorn

ARBO beleidsplan

ARBO risico analyse

Calamiteitenkaart

Hoe te handelen in geval van calamiteiten bij publieksactiviteiten.

Notitie Sponsoring

Notitie “Ongewenste Omgangsvormen” IVN-Apeldoorn 

IVN-landelijk heeft een notitie opgesteld “In Veilige Handen” met betrekking tot het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag. IVN-Apeldoorn volgt dit landelijk beleid.
>> Notitie In veilige handen bij IVN (pdf)