Ommetjes Overig

wolvenwandeling voor IVN leden

Apeldoorn 25 juni 2023

Ook deze tweede informatieve wolvenwandeling werd verzorgd door Werkgroep Wolf Nederland (WWN).

Waren de omstandigheden, in maart, nog met restanten sneeuw en bittere kou was het deze keer (11 juni) in tropische temperaturen. Het enthousiasme van deze IVN-Apeldoorn groep was er niet minder door. Het bos (achter de Echoput) bood gelukkig schaduw en samen met een “tochtwindje” was het best te doen.
In ons korte voorstel rondje, waar ook gevraagd was iets aan te geven over: “Waarom de wolf?”, werd het al snel duidelijk dat het weer een erg interessante wandeling kon worden met de nodige gezond kritische vragen en discussies. Op open wijze zoekende naar antwoorden, oplossingen en mogelijkheden zodat samenleven MET de wolf tot de mogelijkheden kan behoren.

Onder enthousiaste begeleiding van Maurice Schalker, samen met Asselien en Mascha (gidsen WWN), op pad. Onze wandeling is een combinatie van informatie-stops en verdiepende- of andere vragen in de stukken daar tussenin. Uiteraard met oog voor de omgeving in het algemeen en sporen van aanwezigheid van wolf in het bijzonder.
Dit keer waren er naast de vaker gestelde vragen ook specifiekere vragen en gedachte uitwisselingen.
Zo hebben we o.a. langer stil gestaan bij de onderwerpen: “Hoeveel roedels/aantal wolven Nederland kan hebben. Wanneer wordt veel een TE veel…….en dan? Ook de gevolgen voor het wild, de rol van de jager en Faunabeheer kwam voorbij. Dat laatste is niet onze expertise en konden we dan ook slechts vluchtig aanstippen. Wanneer worden ze gevaarlijk voor de mens…..als het wild op is? ”

Laten deze onderwerpen nu, maatschappelijk gezien, vaak te horen zijn. Een prima graadmeter van waar de mens staat in haar proces t.a.v. de wolf. Goed dus dat ze NU aan bod komen.
De wolf lijkt nu zijn sleutelpositie, in het ecosysteem, in te nemen en is daarmee een goede aanvulling op het herstellen van de biodiversiteit.
De wolf zal wel nog moeten leren, door ervaren, dat niet alles kan en mag.
Daar kan de mens bij helpen door goede maatregels te nemen om het vee op de juiste wijze te beschermen met o.a. wolf werend stroomraster, kudde beschermingshonden en goede voorlichting over een leven MET de wolf.

Ondanks dat we gewandeld hebben in een met regelmaat bezocht gebied, MET sporenvondsten, hebben we nu niets terug kunnen vinden.
Waarschijnlijk omdat de roedel zich, vanwege het nest welpen, in het veel kleinere kerngebied bevindt. In een territorium van zo’n 200/250 vierkante km is het lastig in te schatten waar het 50 vierkante km kerngebied, met nest, zich bevindt.
Gelukkig wel een enorme keiler gezien. Een wolf zal zo’n gezond exemplaar niet gauw bejagen. Te gevaarlijk en met grote kans gewond of gedood worden. Biggen en een verzwakte zeug staan nu wel op het menu. Net als ree, hert en damhert overigens.

WWN heeft nu 2 wandelingen gelopen voor IVN-Apeldoorn. Een goede indruk gekregen en ervaringen opgedaan. Dit nemen we, samen met de feedback, mee ter lering. Hou in ieder geval de Nieuwsbrief in de gaten voor het naseizoen.
Mocht je ondertussen meer willen weten over de wolf of onze werkgroep ben je van harte welkom op onze site: www.werkgroepwolf.nl
Een mooie zomer gewenst namens WWN.
Marijs Hox, mede namens Maurice Schalker.

Ontdek meer over

Deel deze pagina