Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Cursussen

IVN Apeldoorn heeft een breed aanbod aan (korte) publiekscursussen, waarvan elk kalenderjaar een aantal wordt gegeven. Kijk onder CURSUSAANBOD 2017  welke dit jaar al of nog staan gepland.

Bomencursus

Zowel in de stad als in landelijk gebied zijn bomen beeldbepalend. Bomen verfraaien niet alleen onze omgeving, maar zijn ook van wezenlijk belang voor onze gezondheid, onze leefomgeving en voor die van grote aantallen dieren en planten om ons heen. In deze cursus besteden we aandacht aan hoe bomen groeien en kunnen overleven, en aan het bos op de Veluwse bodem. U maakt kennis met de meest voorkomende soorten in onze omgeving, door de seizoenen heen. In de excursies staan wetenswaardigheden over bomen in stadsparken en bomen in bosverband centraal, maar het gaat evenzeer om het genieten van bomen. De cursus bestaat uit drie avonden en twee excursies.

Groencursus

In de Groencursus staat de Veluwe centraal. Een oeroud gebied met een eigen geschiedenis en een eigen levensverhaal. Een uniek landschap waarin de invloed van de natuur en mens waarneembaar is. Een landschap waarin plant en dier een leefplek heeft gevonden. Een levend landschap waarvan we optimaal mogen genieten. Er is een voorjaarscursus en een najaarscursus, elk van vijf avonden en vijf excursies met telkens verschillende thema's.

Landschappencursus

Waarom ziet het ons omringende landschap eruit zoals dat valt waar te nemen en te beleven? Als je daar meer over wilt weten dan is deze cursus een oogopener van formaat om voortaan een extra dimensie in jouw landschapsbeleving te ervaren, omdat deze cursus je inzicht in de ontwikkeling van het Veluws landschap vergroot. Een landschap, dat in de 19e eeuw nog als woest en bijster werd betiteld.  Er wordt uitgebreid  stil gestaan bij de krachten van het landijs dat vorm heeft gegeven aan ons woon- en leefgebied. Ook passeren  thema’s zoals bodem, water en de mens, die het landschap heeft ingericht en aan zijn behoefte heeft aangepast, de revue. De cursus bestaat uit vier avonden en vier excursies.

Libellencursus

Libellen kennen een fascinerende ontwikkeling en levenswijze. Van roofzuchtige larve onder water naar ongeëvenaard vlieger. In twee avonden en een excursie nemen de cursisten van kennis van de hoofdsoorten juffers en echte libellen. Ruime aandacht natuurlijk aan het kunnen herkennen van families en soorten, maar ook afwisseling  met fraaie film- en videobeelden. De cursus is opgezet voor een breed publiek en gaat hoofdzakelijk over de  in onze omgeving vliegende soorten. Deze cursus wordt gegeven in samenwerkingsverband met KNNV Apeldoorn.

Natuur en samenleving

Berichten over het klimaat, het milieu en onze leefomgeving spreken van opwarming van de aarde, vervuiling en uitputting. Wil je weten hoe de vork in de steel zit, hoe onze samenleving de natuur beïnvloedt en hoe je dat in je directe omgeving kunt zien, kom dan naar deze cursus. We gaan het hebben over klimaat en energie, over landbouw, voedsel en biodiversiteit. Onderwerpen van wereldformaat, die zich dicht bij huis afspelen en ons allemaal aangaan. Ze raken de beschikbaarheid van ons water en voedsel, onze schone lucht, en de mooie flora en fauna om ons heen. De rode draad in de cursus is hoe natuur en samenleving in goede harmonie kunnen samengaan.
Er zijn vier theorieavonden en twee excursies, waarbij we gaan kijken naar lokale initiatieven voor een ander energiegebruik en andere voedselproductiewijzen.

Plantencursus

Hoe heet die plant? Determineren van wilde planten
Waarom determineren? Het is verrassend om van allerlei wilde planten in het veld, in het park, in de berm en in uw eigen tuin te ontdekken hoe ze heten. Kennis van de naam van een plant kan namelijk het begin zijn van nieuwe ontdekkingen: hij hoort bij díe plantenfamilie, hij is een neefje van mijn tuinplant, wat een prachtige bloemen als je ze goed bekijkt, waarom groeit hij hier en niet daar, . . . Kortom, wilde planten zijn vaak meer dan lastig onkruid. En dat kunt u in Apeldoorn zien aan de prachtige bloeiende zomerbermen. En wat betreft het determineren: samen kom je verder! Daarom is deze cursus ontwikkeld die als doel heeft u op een eenvoudige en leuke manier te laten kennismaken met het determineren van wilde planten. Dat doen we in deze cursus aan de hand van de toegankelijke Veldgids Nederlandse Flora van Henk Eggelte. Deze cursus wordt gegeven in samenwerkingsverband met KNNV Apeldoorn.

Samenhang in de natuur

Een cursus voor een ieder die meer van de natuur wil weten, zien en beleven. In deze cursus ontdek je dat in de natuur alles met alles samenhangt! Je gaat anders naar de natuur kijken en er nog meer van genieten. Je zult ontdekken dat: alle levende wezens verwant aan elkaar zijn, vergelijkbaar functioneren, en niet zonder elkaar kunnen in hun biotoop. En dat er een sterke samenhang is tussen mens, natuur en landschap. Deze cursus bestaat uit zes avonden en twee excursies.

Sprengencursus

Er zijn veel sprengen en beken in en rond Apeldoorn. In deze cursus leer je dat dat rustig stromende water niet alleen een boeiende geschiedenis heeft maar ook een interessant heden heeft. Overal in het stedelijk gebied en daarbuiten zijn ze opgeknapt of zelfs boven de grond gehaald en beeldbepalend aanwezig als cultureel erfgoed. Sprengenbeken bieden ook een bijzondere leefomgeving voor plant en dier zowel in als langs het water. Bovendien zijn ze van economisch van belang bij de afvoer en opslag van regen- en grondwater, omdat met een kleinere riolering en minder waterzuivering volstaan kan worden. De cursus bestaat uit drie avonden en drie excursies.

Vlindercursus                     

Van vroeg in het voorjaar tot in het najaar zijn ze er weer, die fraai getekende, soms om elkaar heen buitelende fladderaars. Meer weten? Kom dan naar deze cursus! In drie avonden krijg je in beeld en woord informatie over de levenswijze en de typerende leefomgevingen van vlinders. De presentaties leggen de nadruk op de overdag vliegende soorten die in onze omgeving voorkomen en hun voedsel- en waardplanten. Ook wordt aandacht besteed aan de actuele vliegtijden en aspecten van een 'vlindervriendelijke' tuin. Het programma is gevarieerd, informatief en interactief. Voor de goede orde: dit is géén systematische determinatiecursus. De excursies zijn verdeeld over mei (voorjaarsvliegers) en augustus (zomervliegers). Deze cursus wordt gegeven in samenwerkingsverband met KNNV Apeldoorn.

Vogelcursussen

In samenwerkingsverband met KNNV Apeldoorn zijn een aantal korte, oriënterende vogelcursussen ontwikkeld. Elke cursus bestaat uit een avond en een excursie, waarin een specifieke groep vogels aan bod komt. Ook wordt aandacht besteed aan waarnemingsmethodiek en verrekijker informatie. Een kijker is immers een onmisbaar hulpmiddel als je vogels van dichtbij wilt bekijken. 
Op dit moment zijn de volgende thema's beschikbaar:

  • Najaarsvogels
  • Roofvogels
  • Tuinvogels
  • Weidevogels
  • Winterwatervogels