Cursus aanbod

IVN Apeldoorn heeft een breed aanbod aan (korte) publiekscursussen, waarvan elk kalenderjaar een aantal wordt gegeven.

De Natuurgidsenopleiding

De Natuurgidsenopleiding (NGO) deel 1

De Natuurgidsenopleiding (NGO) deel 2

Groencursus

In de Groencursus staat de Veluwe centraal. Een oeroud gebied met een eigen ontstaansgeschiedenis en een eigen levensverhaal. Een uniek landschap waarin de invloed van de natuur en mens waarneembaar is. Een landschap waarin plant en dier een leefplek heeft gevonden. Een levend landschap waarvan we optimaal mogen genieten. Er is een voorjaarscursus en een najaarscursus, elk van vijf avonden en vijf excursies met telkens verschillende thema’s.

Landschappencursus

Waarom ziet het ons omringende landschap eruit zoals dat valt waar te nemen en te beleven? Als je daar meer over wilt weten dan is deze cursus een oogopener van formaat om voortaan een extra dimensie in jouw landschapsbeleving te ervaren, omdat deze cursus je inzicht in de ontwikkeling van het Veluws landschap vergroot. Een landschap, dat in de 19e eeuw nog als woest en bijster werd betiteld.  Uitgebreid wordt stil gestaan bij de krachten van het landijs dat vorm heeft gegeven aan ons woon- en leefgebied. Evenzo bij thema’s zoals bodem, water en de mens, die het landschap heeft ingericht en aan zijn behoefte heeft aangepast, de revue. Er zijn twee cursussen van elk drie avonden en drie excursies, die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Cursus-1 richt zich op het Veluwse landschap als geheel, terwijl cursus-2 de focus legt op een drietal unieke deelgebieden die elk een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Natuur en samenleving

Berichten over het klimaat, het milieu en onze leefomgeving spreken van opwarming van de aarde, vervuiling en uitputting. Wil je weten hoe de vork in de steel zit, hoe onze samenleving de natuur beïnvloedt en hoe je dat in je directe omgeving kunt zien, kom dan naar deze cursus. We gaan het hebben over klimaat en energie, over landbouw, voedsel en biodiversiteit. Onderwerpen van wereldformaat, die zich dicht bij huis afspelen en ons allemaal aangaan. Ze raken de beschikbaarheid van ons water en voedsel, onze schone lucht, en de mooie flora en fauna om ons heen. De rode draad in de cursus is hoe natuur en samenleving in goede harmonie kunnen samengaan.
Er zijn vier theorieavonden en twee excursies, waarbij we gaan kijken naar lokale initiatieven voor een ander energiegebruik en andere voedselproductiewijzen.

Samenhang in de natuur

Een cursus voor een ieder die meer van de natuur wil weten, zien en beleven. In deze cursus ontdek je dat in de natuur alles met alles samenhangt! Je gaat anders naar de natuur kijken en er nog meer van genieten. Je zult ontdekken dat: alle levende wezens verwant aan elkaar zijn, vergelijkbaar functioneren, en niet zonder elkaar kunnen in hun biotoop. En dat er een sterke samenhang is tussen mens, natuur en landschap. Deze cursus bestaat uit zes avonden en twee excursies.

Natuurfotografie

Natuur te zien, te beleven en te ontdekken is geweldig. Om die ervaringen en de schoonheid door het maken van foto’s te kunnen vastleggen voor jezelf en te delen met anderen is evenzo prachtig. Maar hoe doe je dat met een goed resultaat? Niet een “kiekje” maar een foto die recht doet aan onderwerp en situatie. Je kunt dit bereiken met een spiegelreflex of een compact camera, maar ook met je mobiele telefoon. Om de veelheid aan mogelijkheden en technieken te kunnen begrijpen en toepassen bij meerdere thema’s zijn door de werkgroep Natuurfotografie een aantal korte cursussen ontwikkeld. Deze ‘workshops’ bestaan uit een theorie-avond, een doe-excursie en een “terugkom avond” met fotowedstrijd. Op dit moment zijn beschikbaar de workshops:

Paddenstoelencursus

Paddenstoelen zijn de vruchtlichamen van schimmels. Zonder schimmels is leven op aarde onmogelijk. Paddenstoelen, in de meest bizarre vormen en kleuren, zijn daarom onmisbare schakels in de kringloop van de natuur. Ze zijn het hele jaar te vinden, en overal: bossen, tuinen, graslanden, begraafplaatsen, landgoederen, zandverstuivingen. Allemaal terreinen die in de cursus naar voren komen. Je krijgt handvatten om paddenstoelen te herkennen aan de hand van hun vorm en en bouw, zoals poriën, buisjes en plaatjes. ook wordt aandacht besteed aan giftig- en eetbaarheid. Naast de theorie is er veel praktijk, drie excursies in het veld, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van je vaardigheden om paddenstoelen te herkennen. Kortom, een bijzondere ontdekkingsreis naar de prachtige en kleurrijke wereld van de paddenstoel.

Plantencursus

In deze cursus worden de basiselementen van determinatie behandeld en gaan we op excursie naar meerdere locaties om te oefenen een aantal planten (families) te herkennen. Maar u maakt  ook en vooral kennis met de vele andere aspecten van wilde planten in de mooie natuur in en om Apeldoorn.
Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn: waarom staat een specifieke plant juist daar waar hij nu groeit en welke andere planten leven in dezelfde biotoop? Welke geneeskrachtige werking hebben bepaalde planten? Hoe is een plant opgebouwd en hoe zorgt deze voor nageslacht? Hoe werkt de bestuiving en welke insecten dragen daaraan bij? Hoe en met wie “communiceren” planten? Altijd al interesse gehad in het antwoord op dit soort vragen? Dan is deze cursus een aanrader voor u!

Bomencursus

Zowel in de stad als in landelijk gebied zijn bomen beeldbepalend. Bomen verfraaien niet alleen onze omgeving, maar zijn ook van wezenlijk belang voor onze gezondheid, voor onze leefomgeving, klimaatbeheersing en voor die van grote aantallen dieren en planten om ons heen. In deze cursus besteden we aandacht aan hoe bomen groeien en kunnen overleven, en aan het bos op de Veluwse bodem. U maakt kennis met de meest voorkomende soorten in onze omgeving, door de seizoenen heen. In de excursies staan wetenswaardigheden over bomen in stadsparken en bomen in bosverband centraal, maar het gaat evenzeer om het genieten van bomen. De cursus bestaat uit drie avonden en twee excursies.

Vogelcursussen

In samenwerkingsverband met KNNV Apeldoorn zijn een aantal korte, oriënterende vogelcursussen ontwikkeld. Elke cursus bestaat uit een lesavond en een excursie, waarin een specifieke groep vogels aan bod komt. Ook wordt aandacht besteed aan waarnemingsmethodiek en verrekijker informatie. Een kijker is immers een onmisbaar hulpmiddel als je vogels van dichtbij wilt bekijken.
Op dit moment zijn de volgende thema’s beschikbaar: