Cursusregels IVN Apeldoorn

Aanmeldingen
Alle aanmeldingen dienen individueel, d.i. per persoon via een afzonderlijk webformulier ingezonden te worden. Voor de correcte administratieve afhandeling is dit noodzakelijk. Na de inzending ontvangt de belangstellende een automatisch aangemaakt mailbericht met kennisgeving van ontvangst.
N.B. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden de ingevulde persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor communicatiedoeleinden ten behoeve van deze cursus.

Kosten
De vermelde cursuskosten gelden voor niet-leden en zijn inclusief excursiekosten (indien van toepassing), cursusmateriaal en koffie/thee tijdens de lesavonden.
Voor leden en vrienden van IVN Apeldoorn en (overige) leden van IVN en KNNV afdelingen is een kortingsregeling van kracht.

Aantallen deelnemers
Tenzij anders is vermeld, geldt dat cursussen doorgang hebben bij minimaal 10 deelnemers, terwijl het maximum aantal is bepaald op 20.

Bevestiging doorgang cursus
Ruim vóór de geplande cursusaanvang wordt bij een voldoende aantal aanmeldingen door de cursusadministratie een bevestiging gemaild dat de cursus op de geplande datum doorgang kan vinden. Is het minimum aantal aanmeldingen (nog) niet behaald dan volgt tijdig een nadere mededeling over het mogelijke vervolg.

Betalingen
Voor de betaling van de cursuskosten ontvangen de inzenders kort na de bevestiging van doorgang cursus van de penningmeester een afzonderlijke factuur, op naam en met de persoonlijke cursuskosten.
N.B. De ontvangst van de betaling geldt eerst als definitieve aanmelding!

Wachtlijst
Ontvangen aanmeldingen na het bereiken van het maximum aantal deelnemers worden op een wachtlijst geplaatst. Alsnog vrijkomende plaatsen worden in principe in volgorde van ontvangst aan wachtenden aangeboden.

Contact
Alle vragen over aanmeldingen kunnen worden gericht aan de cursusadministratie, over facturen en betalingen aan de penningmeester en over de cursusinhoud aan het op de cursuspagina (website) vermelde e-mailadres van het betreffende cursusteam.

Versie: mei 2023