Huisvesting

Sleutelbeheer

Sinds 23 oktober 2009 huurt IVN Amstelveen onder van de gemeente Amstelveen Wijkbeheer Zuid de ruimte gelegen Jeanne D’Arclaan 8, omvattend een lokaal van ca 25 m2 en een opslagruimte van ca 8 m2 en een toilet. Daarnaast kan het IVN Amstelveen voor cursussen in de avonduren en/of weekeinden gebruik maken van het leslokaal Jeanne D’Arclaan 6, dit in en na overleg en goedkeuring van de teamleider NME, Elsenhoven, Schooltuinen (NES). Het bestuur en coördinatoren zijn in het bezit van sleutels van de toegangshekken, het IVN lokaal en het leslokaal. Sleutels dienen ingeleverd te worden bij het secretariaat wanneer men zijn/haar functie neerlegt .

Afspraken inzake gebruik loka(a)l(en)

(vergader)lokaal
Wanneer het lokaal gebruikt is en voordat je vertrekt, ga even het volgende lijstje na:

Er is een roulatiesysteem voor het schoonmaken van het (vergader) -lokaal : 1x per drie maanden wordt het lokaal grondig schoongemaakt, inclusief de ramen.

Leslokaal 
Bij het gebruik van het leslokaal is het van belang om het lokaal in dezelfde staat achter te laten als waarin het bij aankomst werd aangetroffen. D.w.z. de stoelen en banken weer terug zetten zoals ze stonden. Was de vloer schoon bij aankomst en ligt er na gebruik afvalmateriaal van de bijeenkomst? Even aanvegen.