Organisatie en beleid

 

1.1 IVN
1.2 Statuten
1.3 Huishoudelijk Reglement (vastgesteld maart 2019)
1.4 Organisatie van de afdeling Amstelveen
1.5 Leden en donateurs
1.6 Deskundigheidsbevordering leden