2015 02 Thijssepark in de winter, Henk Glas

Waarom zou je in de winter het Thijssepark ingaan? Heb je in de zomer gezien dat in één wandeling veel meer te ontdekken valt dan je aankunt, in de winter zijn veel planten maar moeilijk terug te vinden. Bovendien zijn de bomen kaal en het is nog koud ook. Reden genoeg om binnen te blijven.

Wie toch even op zondag naar buiten wil, kan ik aanraden te bekijken hoe het Thijssepark er in de winter uitziet. Juist die kale bomen en die planten in ‘winterslaap’ bieden ruimte andere dingen te ontdekken. Kijk eens naar vormen van de bomen. Van kale bomen is prachtig te zien hoe de stam zich opsplitst in hoofdtakken, die zich weer verder vertakken. Dat doet elke boom op zijn eigen manier. Net als in de zomer zit het park in de winter vol vogels. Het aangrenzende Amsterdamse Bos zorgt dat het park voor de vogels onderdeel is van een veel groter geheel. En de kale bomen zorgen ervoor dat je de vogels ook goed kan zien. Met een beetje geluk zie je de grote bonte specht of de groene specht.

De kale bomen zorgen ook dat er relatief veel licht op de grond komt. De planten die wel goed tegen de kou kunnen, profiteren hiervan. Bij binnenkomst in het park zie je meteen de gevlekte bladeren van de gele dovenetel. Die groeit ’s winters gewoon door als het niet vriest. Met bloeien wacht hij tot het voorjaar, omdat hij dan insecten nodig heeft voor de bestuiving.

Op diverse plaatsen zijn de niervormige blaadjes van de viooltjes te vinden. Ook deze planten verzamelen nu al energie om in het vroege voorjaar te kunnen bloeien. Verderop, vlak voor de heuvel, groeit heel veel stinkende gouwe. Nu geen gele bloemen, maar wel heel veel groen.

Op sommige bomen groeit de klimop. Hij heeft twee soorten stengels: vruchtbare en onvruchtbare. De vruchtbare stengels zitten vol met besjes, die graag door houtduiven gegeven worden. Deze stengels hebben niet het vermogen zelf te klimmen. Ze liggen dus nooit plat tegen de boom waarop ze groeien. De bladeren zijn veernervig. De onvruchtbare takken kunnen zich goed vasthechten en hebben een handnervig blad. Het lijkt of ieder blad twee ellebogen heeft om boven de anderen uit te komen. Dit zie je bij veel andere klimplanten terug en kan worden verklaard omdat ze op een tweedimensionaal vlak moeten concurreren om het licht.

In het middenstuk van het park is een grote vijver. De krabbenscheer, waarover ik eerder schreef, groeit hier, maar is met behulp van kalkafzetting op de bladeren naar beneden gezakt. Als je goed in het water kijkt, dan kun je de planten op de bodem zien liggen.

Planten die geen bloemen krijgen, maar in de winter wel goed vertegenwoordigd zijn, dat zijn de mossen. Onder de natuurgidsen van het IVN bevinden zich mossenkenners die op zondag 8 februari om 10 uur een rondleiding geven in het Thijssepark.

Henk Glas
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.