Alphen aan den Rijn
IVN
zondag20nov2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 
IVN

Algemene Ledenvergadering 7 dec. 2022

Beste IVN'ers,

Op 7 december 2022 is de Algemene Ledenvergadering waarvoor je van harte bent uitgenodigd. De ALV wordt gehouden in het Bezoekerscentrum de Veenweiden, Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn. 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar. De vergadering begint om 20.00 uur. 

AGENDA

1. Opening en Mededelingen

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 april 2022

3. Jaarplan 2023

4. Begroting en contributie 2023

5. Benoemen kascontrolecommissie

6. Wijziging Huishoudelijk Reglement

7. Vacature Bestuur

8. Jubilarissen

9. Nieuws vanuit het Bezoekerscentrum

Na de pauze zo rond 21.15 uur nemen Daphne Geeve en Monique Kinkel, beide deelnemer van de lopende Natuurgidsenopleiding, ons mee in hun Natuurbelevingen, ervaringen en uitgewerkte opdrachten binnen deze opleiding.

Na afloop kan nog gezellig worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Irma Brugmans

Secretaris IVN Alphen aan den Rijn

 

Vacature Algemeen Bestuurslid

Er is een vacature voor Algemeen Bestuurslid. Hiervoor is het bestuur in gesprek met kandidaten.

Tenminste vijf leden tezamen kunnen een kandidaat voor de vacature voordragen. De voordracht dient schriftelijk, voorzien van tenminste vijf handtekeningen van IVN-leden bij het bestuur te worden ingediend.

 

Kascontrolecommissie

Dit voorjaar is slechts 1 lid voor de kascontrolecommissie benoemd. Inmiddels zijn er kandidaten om toe te treden tot de kascontrolecommissie als lid en als reservelid.