Alphen aan den Rijn
Natuur in de Buurt
zondag08jul2018

Fietstocht naar het Bentwoud

Onder ideale omstandigheden vertrok een groep van 11 fietsers vanaf de kinderboerderij naar het nieuwe fietspad dat vanaf het Noordeinde (Snijdelwijk) het Bentwoud vanaf Boskoop ontsluit.

Hier was de eerste stop, waarbij Pieter vertelde dat het bord hier onjuiste informatie geeft. Op een laantje na is de eerste 500 meter nog geen boom geplant, wat te maken heeft met de komst van de Verlengde Bentwoudlaan. Hier de 2e stop, waarbij we op de plek stonden waar deze, door velen ongewenste weg, gaat komen.

Hier dreigde even een discussie te ontstaan over de noodzaak van deze weg. Tijdig lokte een bruine kiekendief om weer op de fiets te stappen. Opvallend was het ontbreken van de torenvalk in dit gebied. Is het een gebrek aan muizen door de droogte?  Het is duidelijk een noodsignaal dat deze biddende roofvogel op de rode lijst staat. Ook misten we de roep van de koekoek. De volgende stop was een berm, afslag links, waar een bijzondere flora zich ontwikkelt, duidelijk met mensenhanden geholpen. Tijdens het voorrijden, op maandag 25 juni, bleek een proef met het uitzaaien van o.a. slangenkruid bijzonder geslaagd. Helaas, inmiddels was de bloemrijke berm gemaaid, zonder rekening te houden met de bijzondere vegetatie. Bermbeheer werkt nog steeds volgens kalender, niet volgens noodzaak, waardoor bloemen niet de gelegenheid krijgen zaad te vormen en zich te vermeerderen. Hieruit blijkt dat bloeiende bermen en bermbeheer niet op elkaar afgestemd zijn en zelfs een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Aandachtspunt voor overleg tussen IVN en gemeente Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.

Hoewel het broedseizoen vrijwel voorbij is, hoorden we toch een aantal vogels hun territoria verdedigen. Grootste aanwinst is de terugkeer van de veldleeuwerik. Ook de fitis, tjiftjaf, tuinfluiter, zwartkop, merel, winterkoning en vink lieten zich horen. Aan de oevers lieten witte en gele kwikstaarten zich zien. Visdiefjes zorgden voor een duikshow onderweg. Boeren- en huiszwaluwen profiteerden van de steeds zeldzamer wordende insecten. Langs de oevers en in de waterpartijen zagen we oeverlopers, blauwe reigers, aalscholvers, kuifeenden, wilde eenden, waterhoentjes, meerkoeten, wilde eenden en grauwe ganzen. In elk bosje riet hoorden we de kleine karekiet (“je hoort me wel maar ziet me niet”). Er was tijdens deze excursie ook een wandel gedeelte. Daarvoor had Pieter van Dijk, kenner van het Bentwoud, een mooie plek gekozen, grenzend aan de golfbaan.

We konden proeven van zoete kersen, zagen het trieste resultaat van de essentaksterfte. Ook passeerden we velden waar de eiken processierups wordt waargenomen en bestreden.

Het jakobskruiskruid heeft z’n eigen natuurlijke bestrijding, de zebrastrepen rups van de St. Jakobsvlinder. Deze opvallend gekleurde rups neemt de giftigheid aan van zijn waardplant en is daardoor niet eetbaar voor vogels. De roodachtig gekleurde nachtvlinder vliegt ook overdag. In dit wandelgedeelte was langs de paden bloeiende witte klaver zinloos gemaaid.

Samenvattend, een prachtige excursie waar best wat meer deelnemers verwacht werden.

Bentwoud

Uiteindelijk waren we het eens, geen Bentwoudlaan, wel een aquaduct onder de Gouwe en behoud van dit oostelijke deel van het Bentwoud, om een onherstelbare fout te voorkomen.

Conclusie: Deze excursie was nieuw, omdat dit toch vooral interessant is voor vogelaars gaan we deze in 2019 een maand eerder plannen.

Hans van Dam, Boskoop

1 juli 2018