Over Jong Leren Eten

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Door het programma willen we kinderen en jongeren meer bewust maken van het belang.

Jong leren eten

Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten!

Aan de slag met natuur & milieu op school, met moestuinieren en voeding? Van 6 maart t/m 17 april kunnen scholen (PO/VO/MBO) een financiele bijdrage aanvragen bij Lekker Naar Buiten en Gezonde School om bv ondersteuning van IVN in te schakelen.