IVN-Makelaars

Per provincie werken een makelaar vanuit het gezondheidsdomein en een makelaar vanuit het duurzaamheidsdomein met elkaar samen. Zij fungeren als aanjager, stimulator en wegwijzer in de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en aanbod. De makelaars verbinden vraag en aanbod en stemmen af tussen de verschillende partijen in een bepaalde regio.

In een zestal provincies levert IVN makelaars: Friesland, Drenthe, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en Brabant