Aanvraag Groeifonds: Werklandschappen van de Toekomst Buurt vergroenen

Aanvraag Groeifonds: Werklandschappen van de Toekomst

Groene Bedrijventerreinen 15 november 2022

Met de Groeifondsaanvraag voor Werklandschappen van de Toekomst werken we toe naar toekomstgerichte groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de aanvraag namens onze gehele coalitie ingediend. In april hoorden we dat een bedrag van 26 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds is gereserveerd voor Werklandschappen van de Toekomst. Om deze reservering om te zetten in een toekenning waren nog wat aanpassingen in het programmavoorstel nodig. Daarmee zijn we de afgelopen maanden aan de slag gegaan en inmiddels is ons aangepaste voorstel ontvangen door het Nationaal Groeifonds. In oktober verwachten we bericht of de 26 miljoen worden toegekend voor het programma.

Het doel van het Nationaal Groeifonds is het realiseren van toekomstbestendige BNP groei. Bedrijventerreinen zijn hierin een belangrijke economische factor:

 • 30% van de banen is verbonden met bedrijventerreinen (bron: VNO-NCW)
 • Meer dan 100.000 hectare bedrijventerreinen is sterk versteend
 • Er zijn meer dan 3.000 bedrijventerreinen
 • Veel van deze gebieden staan onder druk en worden als weinig aantrekkelijk gezien.

De risico’s door hitte en wateroverlast nemen toe, kaartje bedrijventerreinen NLde bedrijventerreinen zijn hitte-eilanden op de klimaateffectkaart. Hierdoor kan ook de vastgoedwaarde van bedrijventerreinen onder druk komen te staan. Onderzoek laat bovendien zien dat productiviteit en ziekteverzuim van medewerkers samen hangt met de fysieke werkomgeving. Tijdens COVID-19 zijn werknemers volop gebruik gaan maken van het groen rondom hun huis.

We willen werklandschappen van de toekomst creëren als nieuwe vorm voor bedrijventerreinen.

 • Dit zijn plekken waar mensen graag werken, die gezondheid bevorderen en die klimaatbestendig en biodivers zijn
 • Het zijn buffers tussen stad en buitengebied met functies voor de stad in het kader van recreatie, wateropvang, verkoeling en smog
 • Deze werklandschappen vervullen een (inter)nationale ambassadeursrol en zetten een nieuwe standaard voor de toekomst

Oftewel van grijs en onaantrekkelijk naar gezonde groenblauwe werklandschappen!

Om deze beweging in gang te zetten investeren we in op innovatie en kennisontwikkeling. Ons doel is toekomstbestendigheid; we kiezen voor een brede en integrale benadering. We werken samen met coalities rondom energietransitie en circulariteit en streven naar integrale en multifunctionele oplossingen.

groene bedrijventerreinen inspiratieDe aanvraag wordt gedragen door een brede coalitie:

 • Overheden: Ministerie van BZK, Ministerie van LNV, Ministerie van I&W, provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Drenthe, Friesland.
 • Koepelorganisaties bedrijven en bedrijventerreinen: VNO-NCW en MKB Nederland, MVO Nederland, stichting CLOK (Centrum voor Lokale Ondernemers Kringen), Stichting SKBN (Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland
 • Onderwijsorganisaties: Yuverta (Wellantcollege, Helicon en Citaverde), Centre of Expertise Groen (Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland), Wageningen University & Research, Vrije Universiteit Amsterdam, TU Delft.
 • Hoveniers en groenvoorzieners, ingenieursbureau’s, bouwers: Brancheorganisatie VHG, Koninklijke Ginkel Groep, Dolmans Landscaping Group, idverde Nederland, Donker Groep, TAUW, Arcadis, Heijmans N.V.
 • Kennis, netwerk- en projectparners: RIVM, NL Greenlabel, Stec Groep, RIVM, Stadswerk, Business Design Agency, Kim van der Leest, NextGreen, Next2Company, RvO DuurzaamDoor
 • NGO’s: Vogelbescherming, Natuur- en Milieufederaties, Steenbreek, IVN Natuureducatie.

Ontdek meer over

Deel deze pagina