Onze missie

25% van de lestijd is buitenlestijd!

Steeds meer leerkrachten geven het hele jaar rond buitenles, maar op de 25% zitten we nog lang niet. IVN probeert leerkrachten en scholen te helpen door inspiratie en voorbeelden te geven, kennis te delen en onderzoek te doen. Bovendien roepen we andere partijen, zoals de landelijke overheid, op om te helpen om belemmeringen voor het geven van buitenles weg te nemen. Samen werken we toe naar een generatie van echte buitenjuffen en buitenmeesters, want buiten leer je meer!

Met meer sport en spel presteren kinderen namelijk cognitief beter, zo blijkt uit onderzoek. Basisschoolleerlingen die buiten hebben gespeeld gedragen zich beter in de klas en zijn taakgerichter.

Betere binnen-buitenbalans

Voor zowel kinderen als leerkrachten

Leerkrachten zien overwegend positieve effecten van buiten lesgeven. Ze denken dat de ideale verhouding 75% binnen- en 25% buitenles is. Nu is die verhouding gemiddeld 99,5% binnen om 0,5% buiten. Goed nieuws: tweederde van alle leerkrachten zou vaker buiten les willen geven. Maar hoe zouden ze dit invullen? Lees het in onderstaand onderzoek.

leerlingen krijgen buitenles en natuureducatie op een groen schoolplein, buitenlokaal of op de basisschool

Ander onderzoek

Buitentijd = leertijd

Wetenschapsjournalist Mark Mieras onderzocht in een literatuurstudie het belang van buitenles voor het kinderbrein. Daaruit blijkt onder andere dat met meer sport en spel, meer beweging, een beter lichaamsbesef en meer vrije speeltijd leerlingen cognitief beter kunnen presteren.

Factsheet buitenles

Waarom willen kinderen eigenlijk buitenles? De wensen en behoeften van kinderen op een rijtje in deze factsheet.

De waarde van een natuurrijke buitenruimte

De effecten van een groen schoolplein op de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de omgeving, maar vooral op de ontwikkeling van kinderen, hun band met de natuur én de kwaliteit van het onderwijs op een rij.

Nog niet genoeg bewijs?

Meer onderzoek

Lees hier meer over het effect van een natuurrijke schoolomgeving op kinderen.