Partner Natuur in de Buurt

IVN Natuureducatie en ASN Bank werken samen in een meerjarig partnership. Via het thema 'Natuur in de Buurt' werkt ASN Bank mee aan onder andere de doorontwikkeling van Tiny Forests, Tuiny Forests en natuurinclusief bouwen. Met bewoners en gemeenten zorgen we voor een groene, gezonde en sociale buurt. Samen laten we méér mensen méér natuur in hun hart sluiten.

asn logo