Partners Natuur en Recreatie

Onze landelijke partners

RECRON en SNP, VVV en De Groene Koepel zijn de landelijke samenwerkingspartners van IVN bij Natuur & Recreatie. In januari 2007 werd de samenwerking op het gebied van Gastheerschap in een convenant vastgelegd met o.a. RECRON.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Logo Kennisnetwerk Destinatie NederlandKennisnetwerk Destinatie Nederland is dé netwerkorganisatie van de VVV- en destinatie marketing organisaties (DMO's) in Nederland, opgezet door VVV Nederland samen met 70 VVV- en destinatie marketing organisaties. Binnen het kennisnetwerk staat kennisdeling en verbinding centraal, welke bijdraagt aan de ontwikkeling, samenwerking en versterking binnen het vakgebied. 

HISWA-RECRON

Logo Hiswa RecronHISWA-RECRON is de ondernemersorganisatie van bedrijven in de watersport en recreatie. De organisatie ondersteunt, verbindt en promoot haar leden: watersportbedrijven en recreatiebedrijven in Nederland. Als ondernemersorganisatie behartigen ze de belangen van deze bedrijven op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

Stichting De Groene Koepel

Logo De Groene KoepelStichting De Groene Koepel is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsaccommodatie in Nederland en omringende landen. Het programma en productaanbod van IVN Natuur & Recreatie sluit hier nauw op aan. We werken samen om recreanten een mooi verblijf te bieden op de natuurcampings, in de trekkershutten en op de groepsnatuurkampeerterreinen.

SNP

SNP is een samenwerkingsverband tussen de twintig Nationale Parken, de overheid, grondeigenaren, terreinbeheerders en natuurorganisaties. 

Onze regionale partners

Naast bovengenoemde partners werkt IVN met partners, zoals:

  • Terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, PWN, Dunea
  • Waterschappen
  • Gemeentes, provincies en gebiedscommissies
  • Agrarische natuurverenigingen
  • LTO regio’s
  • Regionale initiatieven van ondernemers zoals ondernemersverenigingen of relevante thematische werkgroepen
  • IVN afdelingen
  • Nationale parken of Nationale landschappen
  • Leisure organisaties als VVV’s en toeristische informatiepunten

Ook partner worden van Natuur & Recreatie of geïnteresseerd in meer informatie? Neem contact op met:

Stefanie Boomsma

Product Markt Manager Natuur & Recreatie
s.boomsma@ivn.nl
06 - 40 397 658