Groene Gezonde Bedrijven-terreinen Zuid-Holland
Natuur in de Buurt
maandag14jun2021

Pilotproject: vergroenen en isoleren van bedrijfspanden; is dat rendabel?

Op Bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam draait parkmanager Edwin Markus in samenwerking met Stichting Stimular een pilot om te onderzoeken of een businesscase voor gelijktijdig isoleren en vergroenen van gevels en daken van bedrijfspanden haalbaar is. Daarnaast zet Edwin, in opdracht van de provincie Zuid-Holland, zich in om de organisatiegraad van bedrijventerreinen te verhogen. Wij spraken hem over deze pilot en zijn ideeën over succesvolle verduurzaming.

Vanuit persoonlijke titel vindt Edwin het belangrijk dat er stappen gezet worden voor een duurzamere wereld. Als parkmanager vindt hij het vooral interessant om te kijken hoe bedrijventerreinen met een haalbare businesscase ook een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. ‘Je hebt een verantwoordelijkheid als bedrijventerrein richting de gemeenschap, de bewoners en de stad waar je gevestigd bent. Maar die kun je als ondernemer vooral nemen als het ook voor jou interessant is. Waarom zou je het niet doen als je eraan verdient, of subsidie kan ontvangen? Dat is de manier waarop we stappen kunnen zetten geloof ik.’

Met een positieve uitkomst van het onderzoek hoopt Edwin ondernemers te kunnen enthousiasmeren om met vergroenen en isoleren aan de slag te gaan. Daarnaast wil hij vanuit zijn rol als parkmanager op bedrijventerrein Schiebroek ook een proces organiseren waarbij hij de ondernemers volledig kan ontzorgen als ze interesse hebben in isoleren en vergroenen. ‘Het ontzorgen is enorm belangrijk. Ondernemers willen er liefst zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Door de Stichting BIZ op bedrijventerrein Schiebroek ben ik in de gelegenheid gesteld om dat te regelen. De organisatiegraad op een bedrijventerrein is naar mijn mening daarom van enorm belang om als bedrijventerrein ook aan maatschappelijke thema’s te kunnen bijdragen.’

Vergroening ook interessant en haalbaar maken

Bedrijventerrein Schiebroek is een versteend en dichtbebouwd bedrijventerrein. Er is weinig ruimte voor groen op de terreinen van ondernemers. Gevelgroen of groene daken zijn wel mogelijk. In het onderzoek zijn deze opties daarom meegenomen. Een groene omgeving is een prettige omgeving, mensen voelen zich fijner en het is goed voor de biodiversiteit. Aan groen zit echter ook blijvende kosten verbonden in verband met het onderhoud. Door vergroenen te combineren met isoleren is een haalbare businesscase reëler. Samen met de ondernemer waar de pilot gedraaid wordt hoopt Edwin dat ze een voorbeeld kunnen neerzetten, waarvan andere eigenaren denken: ‘hé dat is interessant, daar wil ik mee aan de gang’.

Succesvol vergroenen en verduurzamen op bedrijventerreinen

Bedrijventerrein Schiebroek is een goed georganiseerd bedrijventerrein. Volgens Edwin is dat ook een belangrijke voorwaarde om succesvol bedrijventerreinen te kunnen vergroenen en verduurzamen. Op een georganiseerd terrein lopen processen jarenlang door. Eerst vergroend bijvoorbeeld één bedrijf en stapsgewijs gebeurt er steeds een beetje meer op dat vlak. Ondernemers raken door elkaar geïnspireerd en volgen elkaars voorbeelden op. Daar gaat wel een langere tijd aan vooraf. Op terreinen waar vooral via losse projecten vergroend wordt is de kans dat de projecten stoppen en er geen vervolg komt groter.

Edwin zet zich daarom ook in om de organisatiegraad op meer bedrijventerreinen te verhogen. Een belangrijke kanttekening is echter wel dat vergroening niet direct hoog op de agenda komen te staan van een recent georganiseerd terrein. Belangrijker is dat eerst de basis op orde is: lantaarnpalen die werken en de veiligheid bijvoorbeeld. Dat verhoogt het vertrouwen van ondernemers, waardoor je op de lange termijn ook met moeilijkere thema’s aan de slag kan als duurzaamheid en ‘een leven lang leren’ bijvoorbeeld.