Over Groene Gezonde Bedrijventerreinen

Het zal je niet verbazen: slechts 1% van alle bedrijventerreinen bestaat uit natuur. Het zijn grijze, versteende omgevingen. En dat terwijl zo’n 450.000 mensen in Zuid-Holland op een bedrijventerrein werken. Daar is grote winst te behalen, voor mens én natuur. Want mensen voelen zich fijner, werken productiever en ervaren minder stress in een groenere omgeving. Meer natuur zorgt voor meer biodiversiteit. Groene bedrijventerreinen kunnen een belangrijke schakel vormen tussen stad en land. Een verbinding waar je niet meer met een boog omheen, maar dwars doorheen loopt, fietst, vliegt of zoemt.

En, niet te vergeten, we móéten wel. Veel verouderde bedrijventerreinen zijn niet toekomstbestendig. De toenemende klimaatproblematiek zorgt voor hittestress en wateroverlast en daarmee voor schade aan gebouwen en wegen. Planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht. Daarmee is vergroening dé duurzame oplossing voor een breed scala aan problemen op bedrijventerreinen.

Provincie Zuid-Holland, IVN Natuureducatie, Steenbreek en Groene Cirkels Bijenlandschap werken samen met bedrijven(terreinen), gemeenten en vrijwilligers aan groene, gezonde bedrijventerreinen. We denken mee, bieden inspiratie aan werkgevers, werknemers, parkmanagers, ambtenaren, buurtbewoners en vrijwilligers. En dat niet alleen, we bieden ook subsidies – groot en klein – voor iedereen die aan de slag wil met het vergroenen van een bedrijventerrein.

Groene gezonde bedrijventerreinen