3x vergroenen met subsidie

3x vergroenen met subsidie

Groene Gezonde Bedrijven-terreinen Zuid-Holland 22 juli 2022

Zuid-Holland heeft ruim 600 bedrijventerreinen die samen goed zijn voor bijna een derde van de totale werkgelegenheid in de provincie. Het is daarom belangrijk dat de bedrijventerreinen goed georganiseerd zijn en daarmee voorbereid zijn op de toekomst. Om deze doelen te bereiken, beschikt de provincie over subsidieregelingen voor ondernemersverenigingen, bedrijveninvesteringszones (BIZ) en gemeenten.

Energie, klimaatadaptatie, circulair en biodiversiteit

Ondernemersverenigingen en BIZ kunnen de subsidieregeling ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ inzetten voor maatregelen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Denk aan zonnepanelen op daken, isolatie en aansluiting op een lokaal warmtenetwerk. Als ondernemersverenigingen, BIZ en gemeenten willen inzetten op klimaatadaptatie, circulair, en het vergroten van de biodiversiteit, dan kunnen zij ook een beroep doen op deze subsidie. De subsidie kan dan bijvoorbeeld worden ingezet voor waterberging, bloemrijke beplanting van bermen, groene zones, nest- en schuilgelegenheden of om afval of grondstoffen collectief circulair te verwerken. De provincie stelt maximaal €100.000 beschikbaar per aanvraag. De provincie stelt in totaal €2,5 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen. Kijk op de website van provincie Zuid-Holland voor de beschrijving voor welke maatregelen subsidie aangevraagd kan worden en de toelichting om een subsidieaanvraag te doen: zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/verduurzaming-bedrijventerreinen-subsidie

Combineer klimaat- en energiemaatregelen

We zien dat opgaves elkaar kunnen versterken. Daarom stimuleert de provincie het verbinden van energietransitie en klimaatadaptatie. Zonnepanelen, groen, verwarming en koeling zijn aspecten die gecombineerd kunnen worden. Het is een goed idee om zonnepanelen op een plat dak te combineren met beplanting of wateropslag. Dat helpt de natuur een handje, vermindert hittestress en helpt wateroverlast door klimaatverandering te voorkomen. Bovendien leveren zonnepanelen die te heet worden veel minder op. Om dakeigenaren te helpen bij de technische en financiële aspecten die daarbij komen kijken, heeft de provincie de Handreiking combineren water, groen en zon op daken gemaakt met tips en informatie.

3x subsidie

Naast de subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen kunnen Bedrijventerreinen en gemeenten de subsidieregeling Planvorming bedrijventerreinen benutten. En dan is er ook nog de Groen werkt beter-subsidie. Daarmee kan je als bedrijf tot €5.000 ontvangen om een natuurlijke werkomgeving in te richten en een training te volgen over hoe je natuur in je werkdag kan integreren of hoe je zo’n plek met collega’s kan onderhouden.

Lees hier meer over de subsidieregelingen

Deel deze pagina