Partners

IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We jagen een groene (r)evolutie van bedrijventerreinen aan door te inspireren, ondersteunen en verbinden van partijen die een bedrijventerrein biodiverser, gezonder en klimaatbestendiger willen maken met aansluiting op het omliggende gebied.

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland zet vanuit verschillende invalshoeken in op het natuurijker inrichten van bedrijventerreinen. De Bedrijventerreinen-strategie 2020 Zuid-Holland zet in op het duurzamer, toekomstbestendiger en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen. Ook wordt er vanuit een ambitie om de leefomgeving gezonder te maken ingezet op het betrekken van werknemers bij het vergroenen van hun werkomgeving. Daarnaast is er aandacht voor icoonsoorten om de biodiversiteit buiten de aangewezen natuurgebieden te vergroten, zo ook op bedrijventerreinen.

Groene Cirkels Bijenlandschap

Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. En dat is zorgelijk, want zo’n 80 procent van onze eetbare gewassen en wilde planten is van bestuiving afhankelijk. Groene Cirkel Bijenlandschap werkt aan een bloemrijk netwerk van groenstroken, tuinen, terreinen, weilanden en akkerranden voor bestuivers. 

Stichting Steenbreek

Stichting Steenbreek wil de ruimte om ons heen klimaatadaptief maken, met daarbij altijd aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Dat gebeurt door concrete groene acties in de tuin, op straat, in de wijk en in de hele buitenruimte.

De Groene Motor

De Groene Motor is er voor alle groene vrijwilligers in Zuid-Holland. De Groene Motor leidt vrijwilligers op, ondersteunt op het gebied van veilig werken en leent gereedschap uit. Daarnaast geven we ook uitvoering aan voucherregelingen of subsidieregelingen voor vrijwilligersgroepen of buurtinitiatieven en in bepaalde gevallen ook voor particulieren en bedrijven.