Subsidieregelingen verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland zet in op het duurzamer en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen. Een belangrijke beleidslijn in het provinciale bedrijventerreinenbeleid (‘Bedrijventerreinenstrategie 2020 Zuid-Holland’) is het streven naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Er zijn drie subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland waar gemeenten en bedrijven(terreinen) gebruik van kunnen maken.

1 Verduurzaming bedrijventerreinen, subsidie

Ondernemersverenigingen en BIZ kunnen deze subsidieregeling niet alleen inzetten voor maatregelen rondom energie en circulariteit, maar ook om te werken aan klimaatadaptatie en/of het vergroten van de biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan waterberging, bloemrijke beplanting van bermen, groene zones en nest- en schuilgelegenheden. De provincie stelt maximaal €100.000 beschikbaar per aanvraag.

Je kunt deze subsidie aanvragen als minimaal 3 ondernemers op een terrein willen samenwerken aan een verduurzamingsproject klimaatadaptatie of biodiversiteit, en daarin willen investeren. Indien een gemeente subsidie aanvraagt, vervalt deze vereiste.

Looptijd: Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend, zolang het subsidieplafond (€2.000.000) niet is bereikt. Het project dient uiterlijk 26 weken na subsidieverlening in uitvoering te zijn en binnen 2 jaar na subsidieverlening uitgevoerd. Beslissingstermijn: 13 weken

Ga naar deze subsidieregeling

2 Bedrijventerreinen, planvormingsubsidie

De provincie wil het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van bedrijventerreinen stimuleren. Met deze planvormingsubsidie kun je bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, een analyse (laten) maken of een businesscase ontwikkelen rond energiebesparing, het opwekken van duurzame energie of het bevorderen van groen en biodiversiteit op het bedrijventerrein.

Subsidiabele kosten tot en met €10.000 komen voor 75% subsidie in aanmerking. Als de subsidiabele kosten van het project meer dan €10.000 bedragen, dan bedraagt de subsidie €7.500,00 plus 50% van de subsidiabele kosten boven de €10.000. In totaal bedraagt de subsidie nooit meer dan €35.000. Het minimumbedrag is €1.000. Deze subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan ondernemersverenigingen die op de betreffende bedrijventerreinen actief zijn, een stichting BIZ, of aan een gemeente.

Looptijd: Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022. Beslissingstermijn: 13 weken

Ga naar deze subsidieregeling

3 Vergroening bedrijventerreinen, subsidie Groen werkt beter

Werk je bij een bedrijf in Zuid-Holland, willen jullie de werkplek vergroenen en daar meer over leren? Hiervoor kan je tot € 5.000 subsidie aanvragen om een natuurlijke werkomgeving in te richten en een training te volgen over hoe je natuur in je werkdag kan integreren of hoe je zo’n plek met collega’s kan onderhouden. Juist zo’n eerste stap richting vergroening kan veel doen voor het draagvlak en enthousiasme onder werknemers.

Ga naar deze subsidieregeling