Met kinderen moestuinieren

Met kinderen moestuinieren

Noord-Holland 16 december 2021

‘Ik ben zo blij dat ik op mijn leeftijd nog kinderen kan begeleiden.’ Antonio Peralta werkt op een school met kinderen van groep 6 als gecertificeerd moestuincoach.

Antonio helpt de kinderen bij het moestuinieren op het schoolplein. Zo komen kinderen vroeg in aanraking met gezond eten en leren ze waar voedsel vandaan komt. Kinderen vinden moestuinieren heerlijk om te doen! En wat blijkt: dit werpt zijn vruchten af op latere leeftijd. Want deze kinderen maken later gezonde keuzes als het om voedsel gaat.

Soep maken van eigen groenten

Antonio doet zijn werk met veel plezier. ‘Het zijn zulke leuke kinderen. We hebben samen onkruid weggehaald en zaden gezaaid. De kinderen hebben van geteelde groenten soep gemaakt. En ze hebben allerlei insecten ontdekt. Zonder hulp van de natuurmoeders was het niet mogelijk geweest, daar ben ik ze heel dankbaar voor.’

Een moestuincoach inschaken

Antonio staat met zijn profiel op de website van ‘Jong Leren eten’, samen met andere moestuincoaches. ‘Dit werkt heel goed. Ik ben al een aantal keer benaderd voor een opdracht. Ik zet me al 8 jaar in als vrijwilliger. Het is heel fijn om ambassadeur van IVN te zijn. Op deze manier kan ik mijn kennis delen.’

Jong Leren Eten

Jong Leren Eten staat voor: Zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS. 

Meer lezen over Jong Leren Eten

Deel deze pagina