Schone Maas

In maart en april ligt er, na een ‘hoogwaterperiode’, veel zwerfafval langs de oevers van de Maas. Wanneer dit afval uiteindelijk in het water terecht komt, veroorzaakt het de bekende ‘plastic soep’ in oceanen. Tien Limburgse gemeenten werken daarom samen in het project ‘Schone Maas’. De gemeenten informeren hun inwoners over het zwerfafvalprobleem, organiseren opschoonacties en werven verenigingen om trajecten langs de Maas schoon te houden.

Opruimacties
In de periode van 15 maart tot 1 mei vinden er in Limburg diverse opruimacties langs de Maas plaats. In alle gemeenten ruimen vele vrijwilligers zwerfafval op. Gebeurt dit niet, dan belandt het afval door de wind of het regenwater in de Maas. Uiteindelijk stroomt het afval naar zee en de oceanen, waar de plastic soep veel schade toebrengt aan het zeeleven.

Wil je ook meehelpen met het opruimen van zwerfafval of wil je meer informatie over Schone Maas, kijk dan op:
www.schonerivieren.org/rivier/de-maas