IVN District Limburg

IVN District Limburg vormt het provinciale niveau van de IVN-vrijwilligersorganisatie en bestaat al ruim 50 jaar.

IVN District Limburg heeft als doel om het overleg en de samenwerking tussen de 34 Limburgse IVN-afdelingen en 5 Limburgse IVN regio’s te bevorderen, de uitwisseling van ervaringen en ideeën te stimuleren en tot een gezamenlijk Limburgs beleid te komen. Er wordt sterk ingezet op de lerende organisatie zowel regionaal als provinciaal via cursussen, workshops en inspiratiedagen.

Samenstelling
Het districtsbestuur bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB).

Het DB zorgt voor het maken van afspraken, agendabeheer, mail- en postverzorging, aansturing van werkgroepen en loketten, de voorbereiding, facilitering, uitvoering en controle van beleid. Het bestaat uit:

Contact: bestuur@ivndistrictlimburg.nl

Het AB bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met vertegenwoordigers van de 5 Limburgse regio’s. Naar behoefte schuiven vertegenwoordigers van de werkgroepen District Kader Vorming (DKV), Communicatie, loketten en van de wisselende projectgroepen aan.

Het DB/AB legt verantwoording af aan de District Leden Vergadering (DLV) (mei, nov.). DLV benoemt leden DB.

Daarnaast is er de Stichting Nymphaea Limburg voor de werving van middelen.