Iedereen Voor Natuur en Natuur Voor Iedereen

IVN Limburg is een natuurorganisatie die via educatie, participatie en co-creatie inwoners, instellingen en bedrijven enthousiasmeert en uitnodigt actief bij te dragen aan een Brede Welvaart, voor mens én de natuur. Het doel van IVN is een natuurinclusief Limburg.

Dit doen wij in samenwerking met het IVN District Limburg, de 34 Limburgse IVN-afdelingen en hun 4.500 actieve leden, duizenden projectvrijwilligers en zeer diverse organisaties, van gemeenten tot bedrijven, van onderwijs tot zorg, van buurt tot recreatiesector.

Kinderen geven planten water in buurt

Dit zijn onze thema's

Opgroeien en ontwikkelen

Wij zijn een aanjager van natuurrijke schooldagen waar kinderen leren over de natuur en lokaal voedsel.

Wonen en werken

Wij inspireren bedrijven, gemeenten en om hun omgeving klimaatbestendiger, groener en gezonder te maken.

Gezondheid

Wij zetten ons in om alle mensen in Nederland, ook kwetsbare groepen, toegang tot natuur en natuurbeleving te bieden.

Jongeren

We stimuleren jongeren om zelf de regie over hun toekomst te nemen en daarbij duurzame en natuur inclusieve keuzes te maken.

Vrije tijd

We werken aan bewustwording bij recreanten dat ze iets terug kunnen doen voor de natuur.

Groene vrijwilligers

Wij zetten in op het vinden en binden van nog meer groene vrijwilligers.

Nieuws voor beleidsmakers

Bekijk alle

Meer weten of meehelpen? Neem contact op met Marije Geenevasen via m.geenevasen@ivn.nl