Voor organisaties

Op zoek naar frisse en eigentijdse ideeën? Wil je nieuwe generaties mee laten denken over huidige en toekomstige vraagstukken? Schakel dan het IVN Jongeren Adviesbureau in! IVN helpt jou als bedrijf of (overheids)organisatie bij het vinden van antwoorden op actuele maatschappelijke vraagstukken op het gebied van natuur en duurzaamheid. De eigentijdse denkrichtingen van de jongeren doorbreken bestaande denkpatronen en stimuleert innovatie in je organisatie. 

Wat levert het IVN Jongeren Adviesbureau mij als organisatie op?

  • Praktische en innovatieve ideeën. Jongeren kijken met een eigentijdse en frisse blik naar een vraagstuk. Hiermee kunnen zij ook de vaste denkkaders van medewerkers doorbreken.
  • Bereik en aandacht in de regio. Via de jongeren bereik je ook ouders, inwoners en kennissen.
  • Beleid en beslissingen worden toekomstbestendiger door te luisteren naar de ideeën en oplossingen van jongeren. IVN biedt goed netwerk en inhoudelijke expertise rond thema’s natuur en duurzaamheid om jongeren te ondersteunen en hun denkkracht te vergroten.
  • Koppeling naar de praktijk door een veldexcursie of bedrijfsbezoek. Zo doorleven jongeren het vraagstuk en kunnen zij tot praktische oplossingen komen die echt hout snijden.
  • Door samen te werken met scholen en goed aan te sluiten op het onderwijs weet IVN grote groepen jongeren met diverse achtergronden te betrekken en te binden. De jongeren committeren zich voor een vaste periode aan de opdracht. Het adviestraject biedt tevens een kans om je als organisatie te profileren als werkgever voor toekomstige generaties. 
  • Invulling geven aan participatie. Ga mee in de tijdsgeest van nu en praat mét in plaats van óver jongeren.
  • Een bewezen aanpak met tevreden referenten.


Zo ziet het IVN Jongeren Adviesbureau traject eruit:

JAB

Bekijk ook onderstaand filmpje om te ontdekken hoe het IVN Jongeren Adviesbureau traject verloopt.

Accepteer cookies

Wil je jongeren betrekken bij jouw vraagstuk? Neem contact op! 

Accepteer cookies

Experts gezocht!

Wil je als professional een bijdrage leveren aan het IVN Jongeren Adviesbureau? Bijvoorbeeld door het geven van een gastles, een interview met jongeren, door het delen van je kennis tijdens een veldexcursie of door op te treden als jurylid? Wij zijn regelmatig op zoek naar inhoudelijke experts en interessante gastsprekers. Neem contact met ons op.

Headerfoto: Waterschap Rivierenland