Over JAB

IVN Natuureducatie gelooft dat jongeren creatieve antwoorden hebben op maatschappelijke uitdagingen: een stem die gehoord moet worden! Het IVN Jongeren Adviesbureau betrekt jongeren tussen de 12 en 25 jaar, vanuit hun opleiding, bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van natuur en duurzaamheid. Dit zijn echte, actuele vragen van bedrijven of overheden. In de rol van adviseur praten jongeren mee over hun eigen leefomgeving. De frisse en onbevangen blik van jongeren kan bestaande denkpatronen binnen organisaties doorbreken en innovatie stimuleren.

De jongeren doen onderzoek, gaan in dialoog met (lokale) experts, verkennen de situatie en presenteren hun ideeën. Geïnspireerd door de adviezen van de jongeren, kan de opdrachtgever gelijk aan de slag. Het IVN Jongeren Adviesbureau brengt jongeren, onderwijs en praktijk samen.

JAB

“Wij kijken met een frisse blik naar de wereld en hebben geen last van ‘kan niet’.”

Bart, 15 jaar

IVN Natuureducatie

Als groene non-profit organisatie heeft IVN een goed netwerk en inhoudelijke expertise rond thema’s natuur en duurzaamheid. Tijdens het adviestraject wordt altijd een koppeling gemaakt met de praktijk door een veldexcursie of bedrijfsbezoek. De jonge adviseurs doorleven op die manier het vraagstuk en komen tot nieuwe inzichten.

Samen kom je verder: