Voor experts

Het IVN Jongeren Adviesbureau heeft al meer dan 100 adviesopdrachten succesvol afgerond voor diverse opdrachtgevers. Binnen JAB projecten zetten wij professionals in als experts: om een gastles te verzorgen over het inhoudelijke vraagstuk, voor het delen van kennis en expertise tijdens een veldexcursie en/of bedrijfsbezoek of als jurylid tijdens de eindpresentaties van de adviesbureaus. Dit zijn bijvoorbeeld adviseurs van onze partners Tauw en MWH.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het succes van deze opdrachten en je kennis en expertise delen met jongeren? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.