Groen Dichterbij Rijswijk

Groene initiatiefnemers beïnvloeden de leefbaarheid positief, maken de stad klimaatbestendig, bevorderen biodiversiteit en geven de natuur meer ruimte. Het bestendigen van bestaande en realiseren van nieuwe groene plekken draagt bij aan meer gezonde en leefbare buurten. Met Groen Dichterbij Rijswijk 2019-2021 willen we samen met de gemeente Rijswijk, Rijswijkse woningbouwcorporaties, Platform Groen in Rijswijk en Operatie Steenbreek Rijswijk, het groeiende netwerk van Rijswijkse initiatiefnemers versterken en hen mede-eigenaar maken van een natuurinclusief Rijswijk.

Heeft u vragen over Groen Dichterbij Rijswijk of wilt u meehelpen aan een natuurinclusief Rijswijk? Neem dan contact op met Tonja van Gorp (t.van.gorp@ivn.nl/0629730170)