Partners

Onze landelijke partners

Koninklijke Horeca Nederland, RECRON en SNP (het samenwerkingsverband van Nationale Parken) zijn de landelijke samenwerkingspartners van IVN bij Gastheer van het Landschap. In januari 2007 werd de samenwerking op het gebied van Gastheerschap in een convenant vastgelegd.

Recron

RECRON is de brancheorganisatie voor recreatieondernemerRecrons in Nederland. Wij verenigen en verbinden ruim 2000 campings, bungalowparken, groepsaccommodaties, buitensportbedrijven (VeBON), dagrecreatieve bedrijven, zwembaden en sauna- en wellnessbedrijven. 86% van de werknemers in de branche is werkzaam bij RECRON-leden. De organisatie RECRON vertegenwoordigt circa 85% van de omzet binnen de recreatiebranche

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is dé branchevereniging voor de horeca. Met 245 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen wij bijna 20.600 horecaondernemers met ruim 230.000 medewerkers. Wij maken ons sterk voor een professionele en toekomstbestendige horeca. Onze leden ondersteunen wij met belangenbehartiging, advies, financiële voordelen en inspiratie.

KIKK recreatie

De cursus Gastheer van het Landschap van IVN is een KIKK recreatie erkende cursus.

Kikk

Als recreatieondernemer kan je in aanmerking komen voor  tegemoetkoming van de cursuskosten. Met de regeling Tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die afdragen aan KIKK recreatie. Subsidie is op twee manieren mogelijk:

  • Scholing op initiatief van de werkgever: Iedere werkgever heeft op basis van loonsomgegevens een bedrijfsbudget. De maximum subsidie per medewerker bedraagt € 400,- per jaar.
  • Scholing op initiatief van de werknemer: Iedere werknemer heeft een individueel budget van maximaal € 400,- per jaar.

Deze twee budgetten kunnen niet worden gekoppeld voor dezelfde cursus. Voorwaarden zij onder ander dat de cursus/training is opgenomen in de Cursuscatalogus of in het goedgekeurde bedrijfsopleidingsplan (indien aanwezig) en dat de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na afronding van de cursus in de digitale subsidieportal. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de website van KIKK recreatie en de Fonds-cao Bijlage 3 en 4.  

Stichting De Groene Koepel

Stichting De Groene Koepel is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsaccommodatie in Nederland en omringende landen. Het programma en productaanbod van Gastheer van het Landschap sluit hier nauw op aan. We werken samen om recreanten een mooi verblijf te bieden op de natuurcampings, in de trekkershutten en op de groepsnatuurkampeerterreinen.De Groene Koepel

SNP

SNP is een samenwerkingsverband tussen de twintig Nationale Parken, de overheid, grondeigenaren, terreinbeheerders en natuurorganisaties. 

Onze regionale partners

Naast bovengenoemde partners werkt IVN met partners, zoals:

  • Agrarische natuurverenigingen
  • LTO regio’s
  • Regionale initiatieven van ondernemers zoals ondernemersverenigingen of relevante thematische werkgroepen
  • IVN afdelingen
  • Provincies of gebiedscommissies
  • Nationale parken of Nationale landschappen
  • Leisure organisaties als VVV’s

Ook partner worden van Gastheer van het Landschap of geïnteresseerd in meer informatie? Neem contact op met Stefanie Boomsma