Ontbijt-excursie gehouden in de Jufferswaard en op de Noordberg Vogelwerkgroep

ontbijtexcursieOp 22 april 2017 heeft de vogelwerkgroep weer een ontbijt-excursie gehouden in de Jufferswaard en op de Noordberg.
Het weer zat mee én de vogels waren talrijk.
Er waren in totaal 13 deelnemers, inclusief de gidsen.
 
Behalve de gebruikelijke vogelsoorten voor deze tijd van het jaar was er een nachtegaal te horen, welke voor het vijfde jaar waar te nemen is in de Jufferswaard.
Zou het een broedgeval worden? Wij hopen van wel!!
Er waren al boerenzwaluwen foeragerend op de plas, maar nog geen oeverzwaluwen…
De roodborsttapuit is weer terug van weggeweest en ook de fluiter liet zich luid en duidelijk te horen. Deze laatste soort blijkt voor het derde jaar rond 20 april terug te komen op de Noordberg.
Leuk om te zien dat de deelnemers net zo enthousiast worden als wijzelf.
 
Na een grondige telling van de Jufferswaard hebben we gezellig ontbeten aan de picknicktafel op de Noordberg met uitzicht op de Rijn en uiterwaard met witgatjes, buizerd, aalscholver en langs vliegende grauwe ganzen. Daarna is er ook geïnventariseerd op de Noordberg.

Ook de appelvink heeft zich laten horen en zien, we kunnen niet anders zeggen, dan dat het een geslaagde excursie was.
Het duurde van 5.50 tot ca. 10.00 uur en daarna hadden we nog een hele dag voor ons.
Voor geïnteresseerden in vogelgeluiden op de telefoon:  download de app  https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.natuurfront.birdsounds  
Binnenkort zal de volgende excursie datum en bestemming per email gemeld worden,

noteren

Met vriendelijke groet,
 
Els Roode
Coördinator Vogelwerkgroep IVN Zuidwest Veluwezoom
 
Email: els.frank@planet.nl    
website: https://ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom    
https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/vogelwerkgroep