Zuidwest Veluwezoom
Vogels
zaterdag26okt2019

Vogelexcursie naar de Zuidpier van IJmuiden en de Kennemerduinen

Vogelexcursie vogelwerkgroep naar de Zuidpier van IJmuiden en de Kennemerduinen op zaterdag 26 oktober 2019

Er waren in totaal 14 deelnemers, die er een gezellige dag van hebben gemaakt. Het weer zat mee, geen regen en harde ZZW wind. Dan zouden er wel veel zeevogels naar de kust geblazen kunnen worden.

Pier geslotenOp de pier

Helaas was en bleef het erg stil boven de hoge golven. De zeevogels vertoefden gisteren ergens anders en de trekvogels bleven zitten vanwege te harde tegenwind. Toch hebben we er alles aan gedaan om een flink aantal vogelsoorten te zien. Bij de pier, die overigens met een hek was afgesloten vanwege de harde wind en werkzaamheden, hebben we zilvermeeuwen, mantelmeeuwen, aalscholvers, steenlopers, drieteenstrandlopers, rosse grutto's en water- en oeverpiepers gezien. Leuk dat ze heel dichtbij waren. Parnassia Nadat we flink uitgewaaid en gezandstraald zijn reden we naar de locatie van Nederland's eerste trektelpost, Parnassia,  gelegen op een hoge duin bij het strandpaviljoen Parnassia. In de strandtent hebben we een lunch genoten en daarna wandelden we door het duingebied. Daar zagen we een mannetje damhert met indrukwekkend gewei rondlopen. Bij het Vogelmeer aangekomen, vonden we een geringelde ratelpopulier: er zaten allemaal gaatjes in de bast, die door een Grote Bonte Specht erin gehakt zijn in het voorjaar om van de sapstroom te kunnen drinken.

Kijk gaatjes  
Spechtenwerk  

 

In het meer zwommen veel tafeleenden en er vloog een ijsvogel heen en weer. We hoorden erg vaak piepjes van graspiepers, roodborstjes en koperwieken. Met name de graspiepers en roodborstjes bleven vaak onzichtbaar verborgen in de duindoornstruiken.   Klik de vluchtroep aan op de volgende link: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/graspieper#Herkenning   Klik de tweede "roep"  aan in de volgende link: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/roodborst#Herkenning   Koperwiek: Roep in vlucht hoog, scherp "psrieee…." https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/koperwiek#Herkenning   Om kwart voor vijf vertrokken we weer richting huis, het was een lange excursie, lange reis, maar zeer de moeite waard!     Onze volgende excursie zal plaatsvinden op zondag 1 december. We gaan dan richting Arkemheem en, of Flevopolder, het weertype en waarnemingen zijn van invloed waar we gaan vogelen. Het Veluwerandmeer is erg interessant voor het observeren van enorme aantallen eenden ( waaronder smient, toppereend en ganzen  ( brandgans, grauwe gans, kolganzen en rietganzen) en zwanen (knobbelzwaan, wilde en kleine zwaan). EN hun predatoren zoals slechtvalk en zeearend. Het zal weer een dagprogramma zijn en nadere details worden twee weken van te voren gemaild!   Marleen heeft gisteren alle vogelwaarnemingen genoteerd:   Vogellijst IVN_ZW_Veluwezoom Pier van IJmuiden en Kennemerduinen d.d. 26 oktober 2019   1 Aalscholver 2 Blauwe reiger 3 Buizerd 4 Dodaars 5 Drieteenstrandloper 6 Ekster 7 Fuut 8 Gaai 9 Geelpootmeeuw 10 Grauwe gans 11 Grote bonte specht 12 Grote zilverreiger 13 Havik 14 Houtduif 15 Huismus 16 IJsvogel 17 Kauw 18 Kievit 19 Kleine mantelmeeuw 20 Knobbelzwaan 21 Kokmeeuw 22 Koolmees 23 Koperwiek 24 Krakeend 25 Kuifeend 26 Meerkoet 27 Merel 28 Oeverpieper 29 Pimpelmees 30 Postduif 31 Roodborst 32 Rosse grutto 33 Scholekster 34 Slobeend 35 Spreeuw 36 Steenloper 37 Tafeleend 38 Torenvalk 39 Vink 40 Waterpieper 41 Wilde eend 42 Wintertaling 43 Zilvermeeuw 44 Zwarte kraai     En ook nog: Damhert     Groeten van Els Roode Vogelwerkgroep IVN Zuidwest Veluwezoom.