Waarnemingen

Uw kunt een overzicht van waarnemingen in en rond Zuidlaren bekijken via  www.zuidlaren.waarneming.nl

Aan dit overzicht kunt uzelf ook bijdragen. U kunt uw waarnemingen namelijk doorgeven via  www.waarneming.nl.  
Wat u langs deze weg invoert, komt automatisch op http://zuidlaren.waarneming.nl terecht.

Daarvoor moet u zich wel eerst als waarnemer aanmelden. Dat neemt maar een half minuutje tijd in beslag. Uw ingevoerde waarnemingen kunt u terug zien in uw eigen overzicht. Ook zijn er allerlei lijstjes, statistische gegevens, enz. van uw eigen, maar ook van alle andere waarnemingen.

 

Kwetsbare soorten
Ons uitgangspunt is, dat de bescherming van de vogel voorop staat. Dat betekent dat we in geval van een bijzondere waarneming zoveel mogelijk de kans op verstoring willen voorkomen.
Een waarneming van een bijzondere soort of kwetsbaar broedgeval kan een drempel zijn om deze niet door te geven. Dat geldt eveneens voor waarnemingen in kwetsbare of niet vrij toegankelijke gebieden.

Wij stellen het echter op prijs om deze gegevens wel te ontvangen.
Als u dit aangeeft, dan wordt uw waarneming vertrouwelijk behandeld en niet opgenomen in het actuele overzicht. U kunt uw waarneming (met vermelding van soort, plaats, datum) doorgeven aan eelke.schoppers@gmail.com.

Daarnaast kunt u uw waarneming eventueel invoeren op waarneming.nl voorzien van een embargo.

Alvast vriendelijk bedankt

 

 

 

SponsorCombifoto Sipkes, Poelestraat, Groningen
Concurrerend met de laagste prijzen
voor verrekijkers en telescopen