Kriebelbeestjes en bodemdieren

Lezing door Matty Berg

Wat zijn de eigenschappen van deze beestjes en hoe reageren ze op klimaatverandering? Kan je hun gevoeligheid hiervoor voorspellen op basis vanhun eigenschappen zoals tolerantie voor droogte of hitte?

Matty Berg is docent aan de VU te Amsterdam en doet onderzoek naar de rol van bodemfauna. Zijn interesse gaat hierbij vooral uit naar de biobouwers (o.a. regenwormen)

Nadere info en opgave bij Wanda Ten Cate-Hoedemaker wandatch@gmail.com

De Ludinge, 20.00

  • Kosten: IVN-leden: gratis, Niet-IVN-leden: € 2,50
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina