Waar wij wonen

Waar wij wonen; historie, natuur en landschap in Zuidlaren en omgeving
In deze cursus zal de natuurlijke omgeving van Zuidlaren in allerlei aspecten en bijzonderheden aan bod komen. Hierbij worden we geholpen door professionele docenten. De een vertelt over de ontstaansgeschiedenis van ons mooie landschap en neemt u mee het veld in om met eigen ogen te zien hoe de bodem er uit ziet. De ander laat zien hoe de mens het landschap heeft veranderd en hoe dit terug te vinden is in het veld. Als de lente nadert komt de levende natuur aan bod in de vorm van lezingen en excursies over vogels en planten. Het laatste onderdeel van de cursus gaat over kleine beestjes, zoals libellen, vlinders, bijen en wespen. Beestjes die onmisbaar zijn voor het behoud van onze biodiversiteit en daarmee een leefbare wereld.

De cursus loopt van eind februari tot eind mei en bestaat uit 6 lezingen of theorieavonden en 5 excursies.
De lezingen worden gegeven in het MFC de Ludinge op dinsdagavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur, m.u.v. de laatste lezing die gegeven wordt op een maandagavond (13 mei).
De excursies worden veelal ’s morgens op zaterdagen gehouden, m.u.v. de vogel- en floraexcursie (op de vrijdagmorgen, 19 en 26 april).
De data voor de lezingen en excursies zijn als volgt:

20 februari – Inleiding op de cursus met korte presentaties door eigen IVN’ers

19 maart – Lezing: Geologische ontstaansgeschiedenis en bodemvorming door Gerrie Koopman

23 maart – Excursie: De bodem in onze omgeving door Gerrie Koopman

2 april – Lezing: Cultuur- en landschapshistorie in onze omgeving door Theo Spek

13 april – Excursie: Landschapshistorie door IVN-gidsen

16 april – Lezing: Vogels in onze omgeving door Gerard Dekker en Bob Hogeveen

19 april – Excursie: Vogels in Hunzedal en op Hondsrug door vogelwerkgroep IVN

23 april – Lezing: Flora en vegetatie in samenhang met landschap door Uko Vegter

4 mei – Excursie: Flora en vegetatie door florawerkgroep IVN

14 mei – Lezing: Kleine beestjes ofwel insecten door Diliana Welink

18 mei – Excursie: Kleine beestjes: vlinders, libellen, wilde bijen en wespen door AartJan Langbroek + afsluiting

De kosten van deelname zijn: € 95,- en voor IVN- en/of KNNV-leden: € 70,- 

Maximum aantal deelnemers: 25

Nadere informatie bij JanSiem Rus: jsrus2013@gmail.com

Opgave voor 31 januari 2024 bij Nella Houtman: secretaris@ivn-zuidlaren.nl

20 februari 2024 - 19:30
Wanneer
dinsdag 20 februari 2024 19:30
Waar
De Ludinge
Ludinge 4
9471 JD Zuidlaren
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Voor leden IVN Zuidlaren: € 70,-, voor niet-leden € 95,-
  • Maximaal aantal deelnemers: 25
  • Aanmelden verplicht: Ja

JanSiem Rus

Zuidlaren

Ontdek meer over

Deel deze pagina