Werkgroep Landschapsbeheer

Programma Werkgroep Landschapsbeheer

Verslag van de activiteiten

Jaarverslag VNMW 2022

Filmpjes over wilgen knotten:  Paul Jacobs en Hanneke Hietink,   Arjan PostmaJurgen Smit

Landschapswijzer

Wegwijs met bomen en struiken in de provincie Utrecht.     In de Landschapswijzer van Landschap Erfgoed Utrecht vind je een overzicht van bomen en struiken die voorkomen in de provincie Utrecht. Je leest er ook over de beste groeiplaats, de bloeitijd en of delen van bomen en struiken eetbaar zijn.
www.landschaperfgoedutrecht.nl/ik-wil-behouden/landschapswijzer/

Activiteit van de werkgroep:

De werkgroep Landschapsbeheer, ook wel knotploeg genoemd, houdt zich voornamelijk bezig met het in standhouden van landschappelijk  karakteristieke knotwilgen. De werkzaamheden betreft het afzagen van 3 a 5 jaar oude takken. De afgezaagde takken worden door de wilgen-eigenaar afgevoerd of ter plekke verwerkt. Naast het knotten houdt deze knotploeg zich ook bezig  met snoeien van een aantal hagen, het bijhouden van klompenpaden, bosrandonderhoud bij natuurorganisaties en het helpen bij school – natuuractiviteiten.

 

Waarmee:
Om het knotten met aandacht en in rust te beleven wordt er handmatig gezaagd en de takken met snoeischaren geknipt. Voor passende sterke kleding dien je zelf te zorgen, maar handschoenen en helmen worden door de vereniging in bruikleen verstrekt.
Alleen bij zwaardere klussen wordt er gebruik gemaakt van een motor snoeizaag. Dit soort werk wordt in een vaardige kleine groep gedaan die voor zien is van de wettelijk voorgeschreven veiligheidsmiddelen.

Recent is ons gereedschap is uitgebreid.

Met een mooie financiële bijdrage van het K.F. Heinfonds en KIEM hebben we een accu heggensnoeier en een kettingzaag, ook op een accu, kunnen aanschaffen. Ook hebben we een deel van de bijdrage besteed aan extra veiligheid door middel van harnassen, waarmee de kettingzagers zich in de boom kunnen zekeren.

 

Knotten scholieren

Wie:
Iedereen die een zaag en/of takkenschaar wil hanteren, dan wel in is voor het sjouwen en stapelen van takken, is welkom op de werkdagen. De enige voorwaarde is dat men zich houdt aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Leeftijdsgrenzen zijn niet van toepassing, maar jongeren onder de 13 jaar dienen met begeleiding te komen, zo ook dienen ouderen verantwoord vitaal te zijn. Nieuwkomers krijgen instructie over de juiste werkwijzen en veiligheid.

Arjan Postma: https://www.youtube.com/watch?v=UrUGgltBhus

Jurgen Smit: https://www.youtube.com/watch?v=DQq42gx8KOc

Paul Jacobs – Hanneke Hietink https://www.youtube.com/watch?v=EHn1Pjn8iHM

Waarom:

Knotten is het verwijderen van de kruin van een boom. Knotbomen zijn al eeuwenlang een vertrouwd beeld in het cultuurlandschap. Bepaalde soorten bomen werden vroeger geknot om gebruikshout te leveren. Omdat deze wijze van houtproductie niet rendabel meer is dreigden de karakteristieke knotbomen uit het landschap te verdwijnen. Knotten gebeurt daarom tegenwoordig door organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbehoud en door lokale overheden.

Locaties:
Volgens planning worden de wilgen geknot binnen de gemeente Wijk bij Duurstede. Dit kan zijn, na overleg, bij de agrariërs, particulieren en natuurorganisaties. Geknot wordt er voornamelijk in het karakteristiek open weidelandschap en uiterwaarden.

Knotwilgen

In de zomer periode snoeit de werkgroep een aantal heggen binnen de gemeente en worden indien nodig het Overlangbroekse klompenpad en het Gerrit  Achterbergpad  gangbaar gehouden.

Veiligheid:

Bij alle werkzaamheden staat de veiligheid van de vrijwilligers voorop. Iedere onderhoudsklus en elk gereedschap kent zijn eigen risico’s, voorbereiding, veiligheid bij de uitvoering en persoonlijke beschermingsmiddelen. Mocht er iets mis gaan is het belangrijk te weten hoe je moet handelen en waar je terecht kunt voor professionele hulp. Iedere vrijwilliger wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het van toepassing zijnde instructieblad en te weten hoe te handelen bij calamiteiten. Bij iedere klus proberen we minimaal een gediplomeerde EHBO-er aanwezig te hebben, ook is een veiligheidsmap aanwezig met daarin alle instructiebladen en de EHBO-instructie.

Instructieblad 1 – Motorkettingzaag

Instructieblad 2 – Bosmaaier

Instructieblad 3 – Houtachtige begroeiingen

Instructieblad 4 – Knotten motorkettingzaag

Instructieblad 5 – Knotten handzaag

Instructieblad 6 – Snoeien hoogstamfruit

Instructieblad 7 – Nestkasten plaatsen

Instructieblad EHBO en contactadressen

Met dank aan de VBNE voor de instructiebladen

Slogan:

Het werken met handgereedschap staat centraal, zodat het buiten zijn beleefd wordt in rust en aandacht en met plezier in het bijdragen aan natuur en landschap in een Wijks landschappelijke omgeving.