De Vogelwerkgroep

 

Programma van excursies en tellingen

Verslagen van excursies en tellingen

Jaarverslag VNMW 2022

Kijk ook op onze facebookpagina voor meer vogelberichtjes.

 

=============================================================

In de afgelopen jaren heeft de vogelwerkgroep vele excursies naar bijzondere vogelgebieden georganiseerd waar velen aan deelnamen. Ca. 50 werkgroepsleden en belangstellenden staan inmiddels op de mailinglijst. Er is daardoor in toenemende mate animo om tevens aan tellingen en vogelbeschermwerk mee te gaan doen.

Zo verzorgt een subgroep bijvoorbeeld de broedvogelmonitoring in de Waarden van Gravenbol, waar in het najaar ook een trekvogeltelpost bemensd wordt. Een andere subgroep heeft in het buitengebied talrijke nestkasten voor de kerk- en steenuil opgehangen. En met groot succes; er konden vele jongen geringd worden. Zomaar enkelen van de activiteiten.

De vogelwerkgroep neemt jaarlijks deel aan allerlei kortlopende tellingen in provinciaal (Utrechtse Vogelwacht), landelijk (SOVON en de Vogelbescherming) en internationaal verband (EuroBirdwatch).

Vanuit GroenaandeBuurt gaat een actiegroep van vogelaars in de drie woonkernen van onze gemeente de komende jaren aandacht vragen bij de bevolking voor de huis- en gierzwaluwen.

Ieders bijdrage om hun broed- en levensomstandigheden te verbeteren is van harte welkom!