Contact Waterland

Het bestuur heeft bij de leden kenbaar gemaakt de taken te zullen neerleggen per (uiterlijk) 1 nov. 2021. 

De leden zijn verzocht na te denken over het vormen van een nieuw bestuur.

 

Voorzitter:      vacant                         

Voorzitter.IVN.W@gmail.com

Secretaris en ledenadministratie:  vacant

Secretaris.IVN.W@gmail.com

Penningmeester:      vacant                  

Penningmeester.IVN.W@gmail.com

Algemeen bestuurslid belast met privacy en gegevensbescherming: vacant

Algemeen bestuurslid: vacant

Vetrouwenspersoon: vacant

 

Het IVN Waterland heeft een aantal werkgroepen, die zich bezig houden met specifieke activiteiten. (zie onder “WERKGROEPEN”):

Vogelwerkgroep: 

coördinator: Sjoerd Feitz, vogelwg.ivn.w@gmail.com

Insecten- en Spinnenwerkgroep:

coördinator: Jan Rijnders, jan@fotodigitaalonline.com

Bomen- en Plantenwerkgroep:

coördinator: Johan Berger, bomenenplantenwg.ivn.w@gmail.com

Werkgroep Activiteiten en Cursussen:

coördinator: vacature, aencwg.ivn.w@gmail.com

Werkgroep Public Relations:

coördinator: vacature, prwg.ivn.w@gmail.com

Scholen:

coördinator: Annet Speelberg, aspeelberg@quicknet.nl  06-10118379

Kinderwerkgroep:

coördinator: vacature, kinderwg.ivn.w@gmail.com

Heemtuinwerkgroep:

coördinator: Louis Boersma;  heemtuinwg.ivn.nl@gmail.com

Moeraswerkgroep (Purmerbos)

coördinator: Louis Boersma;  moeraswg.ivn.w@gmail.com