Natuurcursussen

IVN afdeling Vecht en Plassengebied organiseert twee soorten cursussen:

  • de natuurcursus (2x per jaar);
  • de gidsencursus. In 2017 is een gidsencursus succesvol afgerond. In 2018 en 2019 wordt naar verwachting gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe gidsencursus. Zodra hierover informatie beschikbaar is, zal deze worden gepubliceerd op de site. Voor vragen en inlichtingen over de gidsencursus kunt u terecht bij het secretariaat van de afdeling.