Beheergroep De Commelinhof

De Commelinhof herbergt een enorme verzameling stinzenplanten en bos(rand)planten. De Commelinhof bestaat sinds 1992 en onze afdeling voert het beheer sinds december 2010. De leden van de werkgroep maken de beheersplanning, voeren het onderhoud uit en bemensen de openstelling in het voorjaar. Het gevarieerde kleurenpalet in de bloeitijd en de enorme soortenrijkdom maakt de hof interessant voor tuinliefhebbers en geïnteresseerden in ecologie en planten(gemeenschappen).

Van half februari tot eind mei is de Commelinhof gratis toegankelijk op zondagmiddag. De belangstelling groeit van jaar tot jaar, in 2016 waren er ruim 400 bezoekers tijdens de openstelling en bij aangevraagde groepsexcursies.

We willen graag de verzameling stinzenplanten in stand houden en uitbreiden, en specifieke kennis over beheer en onderhoud ontwikkelen en overbrengen. Heb je groene vingers, vind je planten interessant, of tuinhistorie, of graaf je graag in het samenspel tussen planten, insecten en bodemleven, dan kunnen we je hulp goed gebruiken. Kom gerust eens kijken als we open zijn of op vrijdagen (grofweg van tien tot één uur) als we er zijn voor onderhoud.

► Mee doen?

Vind je het leuk om mee te doen of wil je meer informatie? Meld je dan bij de coördinator van de werkgroep.

Coördinator en contactpersoon: Minke Schröder