De Commelinhof

 

► De Commelinhof is een stinzenplantentuin

De naam stinzenplant komt van het Friese woord ‘stins’ dat ‘stenen huis’ betekend. Stinzen zijn de versterkte huizen die in de 13e en de 14e eeuw zijn gebouwd door de Friese landadel. De bewoners hebben de voor hen bijzondere soorten planten verzameld, die later verwilderd en ingeburgerd zijn. Bol- en knolgewassen zoals het sneeuwklokje, winterakoniet, krokus, lente klokje, vinger-helmbloem, holwortel, bosanemoon, bostulp, daslook en vogelmelk. Maar ook vaste planten als gevlekt longkruid, en zelfs heesters.

► Een beetje geschiedenis

Park Vechtenstein, waarin de Commelinhof ligt, is in 1828 door tuinarchitect J.D. Zocher heringericht in een schilderachtige,  natuurlijke landschapsstijl, met een vijver en een meanderende beek die achter bosschages verdwijnt, zodat deze tot in het oneindige lijkt door te lopen. Slingerende paden en bruggetjes maken het geheel af.

De naam Commelinhof verwijst naar de bekende botanicus Johannes Commelin (1626-1692). Zijn dochter Cornelia woonde vanaf 1683  met haar echtgenoot Lucas Hondius op Vechtenstein. Haar vader Johannes Johannes Commelin zal daar geregeld te gast zijn geweest.

In 1992 wordt de Commelinhof door de gemeente in beheer gegeven van de Werkgroep Milieu Maarssen. Onder de bezielende leiding van Jan en Joke Wolters werd gewerkt aan de uitbouw van de Hof. Jan Wolters was een deskundig op het gebied van stinzenplanten en hun omgeving. Hij was in 1977 één van de oprichters van IVN, afdeling Vecht en Plassengebied. Het beheer van de Commelinhof is op zijn initiatief in 2010 overgedragen aan deze afdeling.

► Herinrichting van de Commelinhof

De Commelinhof ontvangt sinds de openstelling, ieder jaar een toenemend aantal bezoekers. Om de hof daar beter op in te richten, is een plan gemaakt om de tuin uit te breiden en verder te ontwikkelen. Momenteel wordt gewerkt aan een ‘stinzenbos’ met grote aantallen krokussen, winterakonieten en boshyacinten. De wandelpaden worden verbreed en vernieuwd, zodat de tuin beter toegankelijk wordt, ook voor bezoekers die minder goed ter been zijn. Een volgende stap wordt het geleidelijk omvormen van de bestaande tuin in een tuin met meerdere gradiënten die passen bij verschillende landschapstypen met de daarbij behorende planten. Een voorbeeld hiervan is een plas/dras weide met dotterbloemen, zomerklokjes en koekoeksbloemen.

► Meer informatie?

Voor informatie en het aanvragen van groepsrondleidingen kunt u contact opnemen met de werkgroep Commelinhof. Voor overige zaken kunt u ook contact opnemen met Minke Schröder / 0346 554 575.