Contactgegevens

► E-mail:

► Postadres

IVN, afdeling Vecht en Plassengebied
G.S. van Ruwiellaan 90
3621 XB Breukelen

► Bankrekening

NL28 TRIO 0788 8854 99 t.n.v. IVN afd. Vecht en Plassengebied

► Vertrouwenscontactpersoon

Tineke Schermerhorn / VCP@ivnvechtplassen.nl

► ANBI status

IVN is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan IVN of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen.

De ANBI gegevens van IVN, afdeling Vecht en Plassengebied zijn:
RSIN 806370324
KvK 40480754

Lees hier meer over ANBI.

► Statuten

Statuten IVN, afdeling Vecht en Plassengebied

► Online media afdeling:

► Stadsnatuur Utrecht: