Stichting VLU

Vrijwillig Landschapsbeheer Uden

Stichting VLU is een gezamenlijke initiatief van het  IVN Uden en de Vogelwacht Uden e.o. 
Het Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (VLU) is sinds 1988-1989 actief met het Udens landschap in de weer. De werkgroep richtte zich vooral op vrijwillig en educatief landschapsbeheer (VENEL) van zogenaamde kleine landschapselementen in de omgeving van Uden.

sVLU

Stichting

Na 25 jaar is de gezamenlijke werkgroep een zelfstandige stichting geworden waar afgevaardigden van beide verenigingen een bestuursfunctie vervullen.
De stichting maakt een eigen (financieel)jaarverslag en opent het seizoen steevast in september, met het graven van een poel.

Bestuur

Taken

Het sVLU richt zich op behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen, zoals knotwilgen, elzensingels, eikenhakhoutwallen, erfbeplantingen en amfibieënpoelen.
Het sVLU doet dit door landschapsonderzoek, werkdagen in het landschap, landschapseducatie en advisering over landschapsplannen en –projecten, zowel naar overheden als particulieren.

Werkdagen

sVLU is ruim 12 keer per jaar met 15-25 personen per werkdag actief. sVLU zorgt voor gereedschap, koffie/thee en koek. Iedereen is van harte welkom om een keer mee te komen helpen. Het is gezond, leerzaam en gezellig.

Activiteiten tijdens de 12 werkdagen

Overige activiteiten

Lees meer over sVLU op hun website: http://svlu.nl/
of Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/sVLUden/