Biodiversiteit

“Natuurjongens weten echt wel waarover ze het hebben”

Uden 14 maart 2023

Naar aanleiding van het artikel in het Brabants Dagblad de reactie van Ernest de Groot namens IVN Uden.

“Natuurjongens weten echt wel waarover ze het hebben” : Als je de natuurjongens van de IVN (het IVN Uden ) publiekelijk te kakken zet in het Brabants Dagblad , vraagt dat om een inhoudelijke reactie van zo’n natuurjongen (m/v), ook al ziet de “Boer(Agri)BusinessBeweging” (Big Agro Bedrijven) reactief stikstof niet echt als een probleem/opgave om hun moverende redenen.
Waarom sterven eiken dan toch wel degelijk als gevolg van de overmaat aan stikstof? Nou:
1. Ten eerste levert de stikstofdeken minder beworteling op, omdat de voeding van boven komt (vermesting). Bomen hoeven dan minder diep te wortelen. Datzelfde effect zie je bij gras wat te snel gesproeid en bemest wordt (het zogenaamde luie gras).
2. Ten tweede verzuurt de bodem door de overmaat aan reactief stikstof (verzuring). Citaat AD : “In de zuurdere bosbodems lossen mineralen als calcium, magnesium, kalium en natrium op en spoelen weg. Het is voedsel voor bomen zoals de eik. Dat voedsel verdwijnt. ,,Bomen werken ondergronds samen met een netwerk van schimmels en levende organismen om die mineralen en vocht op te nemen. Elke haarwortel is omgeven met een kapseltje van deze mycorrhiza (de samenwerking tussen planten en schimmels, red.). Door verzuring verandert de schimmelhuishouding in de bodem en wordt de werking van het schimmelnetwerk minder. De kapseltjes verdwijnen, het aantal werkzame wortels wordt minder.” Er kan minder vocht worden opgenomen.” Om die reden moeten de bossen tegenwoordig met steenmeel worden bemest. Ook komen door de verzuring giftige metalen als aluminium vrij.
3. Ten derde verdroogt de bodem door de ontwatering en afwatering vanuit (agrarische) ruilverkavelingen, verstedelijking, extra verdamping en waterwinning/beregening (verdroging). De problematiek van de droogte als gevolg van klimaatverandering komt hier nog eens bovenop, o.a. de extra beregening door intensieve land- en tuinbouw. In combinatie met bovengenoemde zaken wordt het probleem hierdoor verder vergroot.
De conclusie luidt: ja, er gaan dus inderdaad inheemse bomen (zoals eiken) dood door de combinatie van vermesting (minder diepe beworteling door stikstofdeken), verzuring (gebrek aan mineralen en aantasting schimmelnetwerk door verzurende werking reactief stikstof), verdroging (structurele daling van minimaal 40-50 cm) en droogte/klimaatverandering (bij extreme droogte 80-100 cm in Oost-Brabant).
PS: die 80 cm zwarte grond was in werkelijkheid 30 cm (over)bemeste en bespoten toplaag. En die leverde geen glasbak op, maar een heischrale vegetatie met diverse rode lijst soorten, b.v. in de hoek van de Grensweg (diverse russen, (veld)biezen, zonnedauw, klokjesgentiaan, dopheide, etc.).
Deze berichten zijn ook te bekijken op de Facebook pagina van IVN Uden:
https://www.facebook.com/IVNUden
https://www.ad.nl/binnenland/eiken-vallen-met-bosjes-om-in-de-brabantse-wal-br-komt-dat-door-stikstof~aec3ab56/
Boswachter Erik de Jonge gaf begin dit jaar een rondleiding over Brabantse Wal, met uitleg over de natuur, het stikstof-probleem en de uitdagingen voor het gebied. Rechts naast hem (midden) gedeputeerde Ronne van Noord-Brabant, met daarnaast (R.) Joris Hogenboom, directeur Brabants Landschap. Uiterst rechts bio boer Eddy van Wezel aan het woord. © Pix4Profs/Tonny Presser
Achtergrondartikel 4:
https://www.parool.nl/nederland/alleen-maar-stikstof-is-voor-hollandse-eik-als-een-frikandeldieet-voor-ons~b3fab13e/?referrer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F

Ontdek meer over

Deel deze pagina