boomfeestdag-1

23-11-2022 Boomplantdag basisscholen Uden

Uden 28 november 2022

Woensdag 23 november gaf wethouder Jeroen van den Heuvel het startsein voor de Boomplantdag Uden. Deze dag was gekoppeld aan de start van het wijst-herstelproject op de Hoge Burcht. Het in 2021 verworven perceel landbouwgrond is ingericht zoals het er bijna 100 jaar heeft uitgezien, met smalle natte weilanden afgewisseld door smalle singels. Door ook enkele sloten te verondiepen wordt het hier beduidend natter wat de kwelstroom op de naastgelegen Peelrandbreuk ten goede komt.

Kinderen planten 1000 bomen en struiken

Wethouder Van den Heuvel: “Het was fantastisch te zien dat kinderen van 5 Udense basisscholen bijna 1000 bomen en struiken hebben aangeplant. Er zijn inheemse bomen geplant zoals zwarte els, es, haagbeuk en struiken als Gelderse roos, hazelaar, meidoorn, veldesdoorn, inlandse vogelkers en vuilboom. Dit zijn soorten die hier historisch gezien thuis horen. De bomen en struiken slaan CO2 op en beperken de verdamping van water als het warm weer is. Het landschap zal er deze winter anders uit zien. Het was een dag waar de kinderen en ik nog lang met veel plezier op kunnen terugzien.”

De Udense scholen doen al ruim 50 jaar mee met de jaarlijkse boomplantdagen en hebben er in 2010 ook voor gezorgd dat Uden de nationale CO2 prijs mocht ontvangen. Aankomende tijd zal de gehele Hoge Burcht heringericht worden. Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden zorgt voor de uitvoering, samen met vele vrijwilligers van Vogelwacht Uden e.o. en IVN afdeling Uden.

Deel deze pagina