Maashorst - soorten

Op deze pagina worden publicaties verzameld over soorten die op de Maashorst voorkomen. Deze zijn veelal aangeleverd door Stichting Natuurorganisaties De Maashorst.

Inventarisaties Flora en Fauna Maashorst 2012

 

Flora

Schaijkse Heide:

 

Korstmossen

 

Zoogdieren

 

Vogels

Raven:

 

Amfibiën

Herperduin:

Schaijkse Heide:

Boomkikker & Knoflookpad:

 

Reptielen

Hazelwormen:

 

Insecten & Spinnen

Vlinders:

Libellen & Waterjuffers:

Bijen & Wespen:

Mieren:

Sprinkhanen & Krekels:

Spinnen & Kevers:

Macrofauna: