Klachtenprocedure

IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat we aandacht besteden aan veiligheid binnen IVN. Voorop staat dat IVN-ers altijd respectvol met elkaar en anderen omgaan. Daarom willen we ongewenst gedrag voorkomen.

Wat te doen wanneer u een klacht heeft over het gedrag van een IVN’er?

Te denken valt aan: grensoverschrijdend gedrag zoals seksueel getinte, discriminerende of racistische opmerkingen, ongewenste intimiteiten zoals aanrakingen, het zoeken van contact buiten de context van de activiteit, etc. Het kan ook gaan om een nare ervaring van uw kind.

  1. Indien mogelijk spreekt u de betreffende IVN’er daar direct persoonlijk op aan.
  2. Wanneer dat niet kan, of wanneer u dat te moeilijk vindt dan neemt u contact op met onze vertrouwenspersoon, mevr. Vloet. Zij heeft van het bestuur de opdracht gekregen om klachten te onderzoeken. U kunt haar bereiken via haar telefoonnummer 0413-267996 of per mail: vloetsmits@home.nl
  3. Zij gaat met u in gesprek, luistert naar uw verhaal, stelt aanvullende vragen.
  4. Zij zal ook een gesprek aangaan met de persoon over wie u heeft geklaagd. Het gesprek met u en de andere partij is vertrouwelijk. Dat betekent dat uw privacy en die van de andere partij zorgvuldig worden bewaakt, bijvoorbeeld wanneer de klacht in het bestuur wordt besproken.
  5. Daarna laat zij beide partijen weten welke vervolgstappen er worden genomen.
  6. In geval van mogelijk seksueel misbruik of ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan door het bestuur. Dit is wettelijk verplicht.