Contactpersonen IVN Uden

Secretariaat

info@ivnuden.nl

Bezoekadres

De Groenhoeve
Artillerieweg 3
5402 LH Uden

Rabobank IBAN Rekeningnummer:

NL95 RABO 0151 964 947 t.n.v. IVN afdeling Uden

Bestuur

Voorzitter: Joep van Lieshout, voorzitter@ivnuden.nl
Secretaris: vacant, secretaris@ivnuden.nl
Penningmeester: Sonja Verstegen, penningmeester@ivnuden.nl
Toine Smits
Annemieke van den Ing
Wim de Winter

Ledenadministratie

Toine Smits, ledenadministratie@ivnuden.nl

PR, Website & Nieuwsbrief Wijs(t)heden

Website: Léon Weeterings, website@ivnuden.nl
Nieuwsbrief: Léon Weeterings, nieuwsbrief@ivnuden.nl
E-mailservice: emailservice@ivnuden.nl

Natuurgidsen

Peter van Lamoen & Ingrid Decreton, natuurgidsen@ivnuden.nl

Jeugdnatuurgidsen

?, jeugdnatuurgidsen@ivnuden.nl

Planten

Lies Verbossen & Chris van Lieshout, planten@ivnuden.nl

Natuur & Milieu

Joep van Lieshout, natuurenmilieu@ivnuden.nl

D’n Hof van de Toekomst

Annemieke van den Ing, info@dnhofvandetoekomst.nl
http://dnhofvandetoekomst.nl/

sVLU (Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden)

Voorzitter: Willem Peters, voorzitter@sVLU.nl
Secretaris: Ernest de Groot, secretaris@sVLU.nl
http://svlu.nl/